Laatste nieuws en updates

13feb

2018

Subsidieregeling 'Tel mee met Taal'

Laaggeletterdheid onder de aandacht

Werkgevers in Nederland kunnen een subsidie aanvragen voor scholing die de taalvaardigheid van hun werknemers verbetert. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven), maar ook rekenvaardigheden en online taalvaardigheid kunnen hier onder vallen. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor werknemers die de Nederlandse taal, of één of meer taalvaardigheden, beheerst op het referentieniveau 2F of lager, hierdoor beperkt wordt in zijn functioneren en deelneemt aan een opleidingstraject.

De aanvraagperiode loopt van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018. De subsidie bedraagt ten hoogste € 50.000. De aanvrager investeert ten minste 33% aan eigen middelen in het project. Per opleidingstraject is maximaal € 1.500 per deelnemer beschikbaar. ILC voldoet aan de eisen die de overheid stelt als voorwaarden aan een opleider. De groep niet-Nederlandssprekenden bestaat uit eerste generatie migranten, expats en de groepen werknemers uit het oosten van de Europese Unie, zoals Polen, Hongaren en Bulgaren.

Lees hier verder 

13sep

2017

Spiegeltje aan de wand

Spiegeltje spiegeltje aan de wand

Wie is het meest flexibele en veelzijdige taleninstituut van het land? 

4aug

2017

Laaggeletterdheid onder de aandacht

In deze aflevering vertelt Wim van Baal, taalambassadeur en betrokken bij BIZ, oa. waarom het van belang is om het bedrijfsleven te betrekken bij de aanpak van laaggeletterdheid. Het ILC Taleninstituut heeft ruime mogelijkheden daarvoor en Anja Scheutjens geeft uitleg.

https://www.youtube.com/watch?v=L4emu2xttw4 

17jul

2017

Graag brengen we u op de hoogte

Graag willen we u op de hoogte brengen van een verschuiving in taken en verantwoordelijkheden bij ILC.Vanaf heden gaat Anja Scheutjens, op dit moment algemeen directeur, zich meer bezighouden met productontwikkeling en kwaliteit.Lineke Slagter, op dit moment verantwoordelijk voor sales, krijgt de dagelijkse leiding over ILC en zal in die hoedanigheid het personeel aansturen en het beleid voor de langere termijn uitstippelen. De nauwe en fijne samenwerking tussen de twee bevlogen dames blijft maar omdat Anja zich meer zal focussen op de inhoud en uitbreiding van de dienstverlening, zijn wij van mening dat ILC u in de nabije toekomst nog beter van dienst kan zijn.

Anja Scheutjens aan het woord: "Ik ben opgeleid als docent Nederlands en sta alweer een aantal jaren aan het roer van ILC. Eerlijk is eerlijk, ik heb het lesgeven gemist. Ik kijk er dus naar uit om weer zelf als taaltrainer aan de slag te gaan en daarnaast wil ik me meer bezighouden met innovaties en ontwikkelingen op didactisch vlak.Het leek me de meest logische stap om me terug te trekken als algemeen directeur maar dat kan niet zonder goede opvolging en die heb ik gevonden in Lineke. Ze beschikt over een grote dosis enthousiasme en is ze in staat om situaties snel te doorzien en daarnaar te handelen. Ik ben een blij en trots mens met deze aanpassing die ILC alleen maar ten goede zal komen." 


Lineke Slagter aan het woord: "De eerste keer dat ik bij ILC in Waalwijk was, voelde ik meteen een klik met Anja en met ILC. Het is een mooi bedrijf met een rijk verleden en al ruim 27 jaar een begrip op het gebied van taal- en cultuurtrainingen. ILC werkt met ervaren native trainers en de sfeer is gezellig en ontspannen. Ik zie kansen voor ILC die onbenut zijn gebleven en daarnaast is het belangrijk dat we het onderscheidend vermogen van ILC beter voor het voetlicht brengen.Zowel Anja als ik gaan doen waar we goed in zijn en deze nieuwe invulling van rollen gaat een positieve vooruitgang betekenen. Ik heb ontzettend veel zin in mijn nieuwe rol en ik zal al mijn energie, kennis en enthousiasme inzetten om er een succes van te maken."

22jun

2017

NRTO-keurmerk

ILC International Language Centre ontvangt het NRTO-keurmerk

ILC International Language Centre heeft in mei 2017 het NRTO-keurmerk ontvangen.
Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat ILC International Language Centre voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan ILC International Language Centre aantonen dat hij voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder.
Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

6apr

2017

Hezelburcht ondersteunt

ILC en Dutch Quality Group BV Waalwijk

Dutch Quality Group B.V.

De Dutch Quality Group wil designmeubelen bereikbaarder maken voor een grotere groep mensen. Het is een organisatie die designmeubelen ontwikkelt, fabriceert en onder het eigen merk Design on Stock op de markt brengt. De fabricatie van de meubels vindt plaats in Waalwijk op de productielocatie genaamd Dutch Quality – Made in Holland B.V.

Om de taalbeheersing en taalvaardigheid van de medewerkers op de productielocatie te ontwikkelen, zijn er twee opleidingstrajecten bij het International Language Centre (ILC) in Waalwijk gestart. Dankzij deze scholingscursussen kunnen de medewerkers met een lager niveau Nederlands in de toekomst effectief met elkaar communiceren. De medewerker heeft zo niet alleen meer plezier in het werk, maar voelt zich zo ook beter begrepen en ‘op zijn plek’. En dit laatste geldt niet alleen binnen zijn werkomgeving, maar ook zeker daar buiten: verbeteringvan de taalbeheersing levert een succesvollere deelname aan de maatschappij. Daarnaast werkt een goede taalvaardigheid van de medewerkers positief door op de bedrijfsvoering van Dutch Quality Group; de veiligheid kan beter worden gewaarborgd en er is een hogere efficiëntie op de werkvloer. Hezelburcht vroeg succesvol de subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’ aan, om zo de taalscholing voor achttien cursisten te bekostigen.

1maa

2017

Bootcamp Business English

Korte zakelijke training Business English

Het programma
De training bestaat uit 16 lesuren verdeeld over 8 lessen van 2 uur. Daarnaast moet u rekening houden met 2 uren zelfstudie per week. De groep bestaat uit maximaal 6 cursisten.

 • Opfrissen grammatica
 • Verbeteren zakelijke schrijfvaardigheid
   • zakelijke e-mailcorrespondentie
 • Verbeteren zakelijke spreekvaardigheid
   • uitbreiding zakelijke woordenschat
   • bedrijf/ product/ dienst voorstellen
   • Formal business versus social talk
   • zakelijke telefoongesprekken

Lesdata en -tijden
De lessen vinden plaats op dinsdagavonden van 19:00 tot 21:00 uur op onze locatie in Waalwijk. De eerste les vindt plaats op dinsdag 9 mei 2017en vinden daarna wekelijks plaats op dinsdagen. De laatste les is op dinsdag 27 juni 2017.

Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk 4 april 2017 aanmelden door een mail te sturen aan sales of te bellen naar 0416-563000. U kunt ook het contactformulier op onze website invullen. Wij zullen binnen twee werkdagen na uw aanmelding contact met u opnemen voor een kosteloos telefonisch intakegesprek. Uiterlijk 21 april ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging die u vervolgens ondertekend aan ILC retourneert. De factuur van de training ontvangt u in de eerste lesweek.

16feb

2017

ILC Telt mee met Taal

ILC Telt mee met Taal en helpt met uw aanvraag voor de subsidie

Het programma ‘Tel mee met Taal’
Vanaf 1 januari tot 1 juli 2017 kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Tel Mee Met Taal. Met deze subsidie willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de Nederlandse taalvaardigheid van hun medewerkers. Met de subsidie kunnen werkgevers tot 67 procent van de kosten van een taaltraject vergoed krijgen.
Heeft u interesse?  Vul dan het contactformulier in.  

14maa

2016

ILC is verhuisd
opening door wethouder R. Bakker

ILC is verhuisd naar Cartografenweg 34, Waalwijk

Per 14 maart 2016 is ILC verhuisd naar de Cartografenweg 34 te Waalwijk.

Na 25 jaar waren we toe aan een nieuwe uitdaging. In ons nieuwe, goed bereikbare pand, kunnen we in alle rust onze cursisten trainen. We nemen afscheid van ons oude pand en zijn vanaf 14 maart te vinden aan de weg van Tilburg naar Waalwijk.

6nov

2015

25 jaar taaltrainingen
overdracht door oprichter Dirk van der Pol

25 jaar taaltrainingen bij International Language Centre in Waalwijk

25-jaar-ilc-talen-waalwijk.png

ILC International Language Centre, aanbieder van taal- en cultuurtrainingen in Waalwijk, bestond in november 2015 25 jaar. Kwaliteiten van vandaag en morgen funderen zich op een verleden. Hoe sterker dat verleden inhoud en vorm heeft gekregen, des te beter kun je bouwen aan de toekomst.

De historie van International Language Centre en de huidige positie die wij innemen op de markt onderschrijven dat. ILC ontwikkelde zich in relatief korte tijd van een idee en een taalliefde tot een gekend centrum voor taal- en cultuurtrainingen en advisering in taaltrajecten als managementinstrument.

Dirk van der Pol startte op maandag 6 november 1990 met ILC. Hij zit inmiddels niet meer in het bedrijf. In januari 2015 heeft Anja Scheutjens, die al sinds 1998 verbonden is aan de organisatie, het roer overgenomen. Zij stuurt nu ILC aan met een frisse en toekomstgerichte blik.