De maatwerk taaltraining zakelijk Nederlands

Is het schrijven van brieven, e-mails of rapporten niet bepaald uw favoriete bezigheid maar wordt dit in uw werk toch geregeld van u verwacht? Hoe zeker bent u van uzelf dat uw rapport of presentatie goed wordt ontvangen?
Kost het u ook altijd zo veel tijd om een goede brief, rapport of voorstel te schrijven of een presentatie voor te bereiden? En waar ligt dat dan aan? Is het de spelling of grammatica waar u tegenaan loopt of is het juist een een probleem om de juiste toon te vinden? Of is het lastig om kort en bondig uw gedachten over te brengen?

ILC biedt de maatwerk taaltraining Nederlands (NT1) ter verbetering van uw kennis van de Nederlandse taal. Goede zakelijke communicatie kenmerkt zich door correct taalgebruik, schriftelijk én mondeling. Door een correcte toepassing van de Nederlandse spelling en grammatica, de juiste toon en een heldere formulering komt uw boodschap duidelijk en professioneel over.

De ILC aanpak

Een traject wordt bepaald door uw doelstelling en wens. De leerstijl en het niveau wordt vastgelegd door een grondig en uitvoerig intakegesprek. Hierop wordt een specifiek lesprogramma samengesteld. We spitsen de cursus zakelijk Nederlands toe op uw leerdoel zodat u als professional nog succesvoller communiceert.

Teken van kwaliteit en professionaliteit

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.

Lesvorm

  • ILC Intensief
  • ILC Semi-intensief
  • ILC Gefaseerd

Samenstelling

  • Individuele taaltraining
  • Groepstrainingen

Leslocatie

  • ILC Trainingslocatie Waalwijk
  • Incompany
  • Elke gewenste Flexplek