Groepstaaltraining

ILC verzorgt groepstrainingen vanaf het instapniveau ‘absolute beginner’ tot en met het vergevorderde ‘near native’.

 • Volledig toegespitst op de doelstelling en instapniveau
  Als team bepaalde leerdoelen behalen? Voorafgaand aan een leertraject adviseren we, na persoonlijke intakegesprekken, hoe we dat doel gezamenlijk gaan bereiken.
 • Flexibele planning
  De frequentie en duur van de lessen binnen een periode kunnen variëren van 1,5 tot 3 uur les van 60 minuten per les. In overleg maken we een planning.
 • Locatie: Intern of extern
  Lessen volgen in ons trainingscentrum in Waalwijk, bij u incompany of op een flexwerkplek naar keuze
 • Praktisch en resultaat gericht, ter verbetering van expertises binnen uw bedrijf
 • Kennisdeling en interactiviteit
  In teamverband een taal leren schept een verbondenheid met elkaar. Onze ervaren taaltrainers weten de juiste mix te waarborgen tussen een goede sfeer en professionaliteit.

Naast de meest gangbare talen, Duits, Engels, Frans en Spaans verzorgen we ruim 20 vreemde talen. Onze groepstrainingen kunnen op elk gewenst moment, passend binnen onze planning, van start gaan. Het tarief van de groepslessen wordt bepaald door de duur van de training en hoeveel cursisten hieraan deelnemen. Bij de samenstelling van de groepen wordt rekening gehouden met factoren zoals leerstijl, vooropleiding, instapniveau en werkgebied. Wij werken met kleine groepen zodat er ruimte blijft voor interactie en feedback.

Veel voorkomende problemen:

Zakelijke taaltrainingen
 • Het sterk verbeteren van de zakelijke communicatieve vaardigheden
 • Verstaalslag en verdieping maken in financiële- en juridische vaktermen
 • De klantenservice professionaliseren op verbale- en schriftelijke vaardigheden
 • Technische taalvaardigheden
 • Uw bedrijf, product of plan op een professionele wijze presenteren

Maatwerk taaltrainingen

“Iedere taalcursus is uniek en altijd op maat! Individueel of in een kleine groep”

 • Gekwalificeerde en vakkundige trainers, altijd native speakers
 • Volledig op maat gemaakt naar doelstelling, werkgebied en leerstijl
 • Praktisch & direct toepasbaar
 • Krachtig werken naar professionaliteit in het taalgebruik binnen uw bedrijf

Taalassessments

“Test je beheersing van een vreemde taal in woord en geschrift”

 • Face-to-face assessment door native speakers
 • Richtlijnen volgens het ERK
 • Per taalvaardigheid getoetst
 • Snelle terugkoppeling en voorstel voor verbetering

Voor een objectieve beoordeling van de taalbeheersing van een vreemde taal werken we volgens de richtlijnen van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.

Tekstoptimalisering

“Voorkom grappige taalfouten in vertalingen”

 • De brontekst de betekenis laten behouden
 • De context juist interpreteren
 • Goed lopende teksten met oog voor culturele aspecten
 • Hoogwaardige correctie, revisie en redactie

Heeft u wel eens stilgestaan bij de gevolgen van onvoldoende taalbeheersing in het buitenland en incorrect taalgebruik tegenover uw klanten?

Op zoek naar een specifieke taaltraining?
Neem contact op voor de mogelijkheden!

Wij verzorgen taaltrainingen in meer dan 25 talen afgestemd op de eisen en de wensen van onze klant/cursist(en). Het product taal is namelijk altijd maatwerk voor ons.

Neem contact met ons op Bel: +31 (0)416 - 563 000

Teken van kwaliteit en professionaliteit

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.