Op maat gemaakt programma

Deze training is bedoeld voor mensen in het bedrijfsleven, die voor een kortere of langere periode in Nederland (gaan) wonen en werken. Culturele verschillen en achtergronden, zowel zakelijk als privé, spelen voor de expat een belangrijke rol, zeker wanneer men zich voor het eerst in een ander land gaat vestigen. De taaltraining kan desgewenst samen met collega’s gevolgd worden, maar ook met de partner.

Op maat gemaakt programma

Afhankelijk van de persoonlijke uitgangssituatie komen onderwerpen aan de orde als

 • Zakelijke etiquette
 • Sociale omgangsvormen
 • Rechtssystemen & politieke systemen
 • typische gewoontes en gebruiken

Nederland als woon- en werkland

Elke expat heeft andere motieven om Nederlands te leren. Bijvoorbeeld omdat de werkomgeving dit vereist of om beter sociale contacten op te kunnen bouwen. De moedertaal en de kennis van andere talen zijn bepalend voor de snelheid en het gemak waarmee men Nederlands kan leren. Om een programma op maat te kunnen samenstellen, heeft de cursist voor aanvang van de training een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we zowel de doelstelling als de vorm van de taaltraining.
Wanneer iemand al een basiskennis van het Nederlands heeft (bijvoorbeeld door taaltraining in het land van herkomst), kan aan de hand van een taaltest het instapniveau bepaald worden.

De training “Nederlands voor expats” is een combinatie van een taal- en cultuurtraining. Effectieve communicatie is immers nauw verbonden met het beheersen van de taal. Maar ook met de kennis van normen en waarden van het land waar men gaat wonen. Culturele verschillen en achtergronden, zowel zakelijk als privé, spelen voor expats een belangrijke rol. Dit speelt zeker wanneer men zich voor het eerst in een ander land gaat vestigen. Wat valt op bij een eerste kennismaking met Nederland?
Wat is anders in Nederland als we kijken naar het woon- en werkklimaat? Voor expats is het belangrijk om kennis te maken met culturele en sociale verschillen.

Maatwerk taaltrainingen

“Iedere taalcursus is uniek en altijd op maat! Individueel of in een kleine groep”

 • Gekwalificeerde en vakkundige trainers, altijd native speakers
 • Volledig op maat gemaakt naar doelstelling, werkgebied en leerstijl
 • Praktisch & direct toepasbaar
 • Krachtig werken naar professionaliteit in het taalgebruik binnen uw bedrijf

Taalassessments

“Test je beheersing van een vreemde taal in woord en geschrift”

 • Face-to-face assessment door native speakers
 • Richtlijnen volgens het ERK
 • Per taalvaardigheid getoetst
 • Snelle terugkoppeling en voorstel voor verbetering

Voor een objectieve beoordeling van de taalbeheersing van een vreemde taal werken we volgens de richtlijnen van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.

Tekstoptimalisering

“Voorkom grappige taalfouten in vertalingen”

 • De brontekst de betekenis laten behouden
 • De context juist interpreteren
 • Goed lopende teksten met oog voor culturele aspecten
 • Hoogwaardige correctie, revisie en redactie

Heeft u wel eens stilgestaan bij de gevolgen van onvoldoende taalbeheersing in het buitenland en incorrect taalgebruik tegenover uw klanten?

Op zoek naar een specifieke taaltraining?
Neem contact op voor de mogelijkheden!

Wij verzorgen taaltrainingen in meer dan 25 talen afgestemd op de eisen en de wensen van onze klant/cursist(en). Het product taal is namelijk altijd maatwerk voor ons.

Neem contact met ons op Bel: +31 (0)416 - 563 000

Teken van kwaliteit en professionaliteit

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.