Taalassessments

Een assessment duurt circa 1,5 uur. Tijdens dit assessment zal de taaldeskundige de medewerker toetsen op de beheersing van de vaardigheden luisteren, lezen, spreken en schrijven.

Naar aanleiding van dit assessment ontvangt u een schriftelijke terugkoppeling met informatie over woordgebruik en woordkeuze, zinsbouw, tempo/ vloeiendheid, uitspraak, grammaticale correctheid, spelling.

  • Face-to-face assessment door native speakers
  • Richtlijnen volgens het ERK
  • Per taalvaardigheid getoetst
  • Snelle terugkoppeling en voorstel voor verbetering

Binnen twee werkdagen ontvangt u een schriftelijke terugkoppeling waarin we de niveaus aangeven en extra informatie over uitspraak, spelling, beheersing vocabulaire, vloeiend taalgebruik en de mate waarin de kandidaat de juiste grammatica hanteert.

Heeft u vragen over deze informatie?

Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Contact opnemen