Taallessen volgen bij ILC

ILC verzorgt zakelijke taalcursussen, incompany, individueel en in groepen vanaf het instapniveau ‘absolute beginner’ tot en met het vergevorderde ‘near native’  in meer dan 25 talen. Naast de meest gangbare talen, Duits, Engels, Frans en Spaans verzorgen we ruim 20 vreemde talen. Onze docenten zijn native sprekers en al jaren verbonden aan ILC.

 • Volledig toegespitst op de doelstelling en wensen
 • Passende planning voor iedere agenda
 • Flexibiliteit in lesschema’s. Intensief of gefaseerd of een combinatie van beide les vormen
 • Een training kan op elk gewenst moment, passend binnen onze planning, van start gaan
 • Lessen volgen in ons trainingscentrum in Waalwijk, bij u incompany of op een flexwerkplek naar keuze

Samen met de trainer wordt er tijdens het intakegesprek een inventarisatie gemaakt waar onder andere de leerdoelen worden vastgesteld en waar uw wensen over de lesmethode en lesschema’s worden besproken. Tijdens dit gesprek wordt er een inschatting gemaakt van het instapniveau. Onze kwaliteitsnormering en de zekerheid hierin, is dat wij werken volgens de richtlijnen van het ‘ERK’ die zijn opgesteld door de Raad van Europa en de norm is waarmee wij onder meer het instapniveau vastleggen.
Om tot een goede groepssamenstelling te komen wordt er rekening gehouden met verschillende factoren zoals leerstijl, vooropleiding, functie en kennis.
Altijd voorop gesteld is dat onze aanpak in het teken staat van uitvoerbaarheid en begrijpelijkheid. Praktijkvoorbeelden zijn een onderdeel van iedere taaltraining.

Wij beschikken over leslokalen op ons trainingscentrum in Waalwijk of onze native speakers verzorgen de taaltraining op uw gewenste locatie.

Individuele taaltrainingen in 25 talen

 • Nederlands voor Expats
 • Technische taaltrainingen
 • Zakelijke taaltrainingen
 • Presentatie voorbereiding
 • Communicatie skills
 • Advies en coaching voor buitenlandmissies: Hoe goed bent u voorbereid!

Maatwerk taaltrainingen

“Iedere taalcursus is uniek en altijd op maat! Individueel of in een kleine groep”

 • Gekwalificeerde en vakkundige trainers, altijd native speakers
 • Volledig op maat gemaakt naar doelstelling, werkgebied en leerstijl
 • Praktisch & direct toepasbaar
 • Krachtig werken naar professionaliteit in het taalgebruik binnen uw bedrijf

Taalassessments

“Test je beheersing van een vreemde taal in woord en geschrift”

 • Face-to-face assessment door native speakers
 • Richtlijnen volgens het ERK
 • Per taalvaardigheid getoetst
 • Snelle terugkoppeling en voorstel voor verbetering

Voor een objectieve beoordeling van de taalbeheersing van een vreemde taal werken we volgens de richtlijnen van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.

Tekstoptimalisering

“Voorkom grappige taalfouten in vertalingen”

 • De brontekst de betekenis laten behouden
 • De context juist interpreteren
 • Goed lopende teksten met oog voor culturele aspecten
 • Hoogwaardige correctie, revisie en redactie

Heeft u wel eens stilgestaan bij de gevolgen van onvoldoende taalbeheersing in het buitenland en incorrect taalgebruik tegenover uw klanten?

Op zoek naar een specifieke taaltraining?
Neem contact op voor de mogelijkheden!

Wij verzorgen taaltrainingen in meer dan 25 talen afgestemd op de eisen en de wensen van onze klant/cursist(en). Het product taal is namelijk altijd maatwerk voor ons.

Neem contact met ons op Bel: +31 (0)416 - 563 000

Teken van kwaliteit en professionaliteit

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.

Taal is nodig om aan te kunnen sluiten op bepaalde verwachtingen van een klant of een gesprekspartner, voor een succesvolle integratie om te onderhandelen of voor juridische kwesties, voor een emigratie of voor een vakantie. Een taaltraining is dus niet zomaar een lineair begrip, juist het tegenovergestelde.