Subsidieregeling 'Tel mee met Taal'

Via Tel-mee-met-Taal is er subsidie beschikbaar die 67% bedraagt van de kosten voor Nederlandse taallessen voor werknemers. Een werkgever kan de subsidie Tel mee met Taal aanvragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van werknemers leidt. Dit geldt ook voor zzp’ers met wie wordt samengewerkt, of andere werknemers waar een minder duurzame arbeidsrelatie mee is aangegaan, zoals tijdelijke plaatsen, proefplaatsen, beschut werk en dergelijke. Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids)migrant. De subsidie Tel mee met Taal kan worden gebruikt voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen. Wij verzorgen werkgerichte taaltrainingen op maat en tevens de subsidieaanvraag.

 

Tel mee met taal voor werknemers

Om u als werkgever financieel tegemoet te komen in de kosten voor de Nederlandse taallessen kunt u nog tot en met 31 mei 2020 een aanvraag indienen. Het indienen van de aanvragen kunnen wij voor u verzorgen. We brengen hiervoor geen kosten in rekening. We blijven de taaltrajecten monitoren volgens de eisen die deze regeling verplicht stelt. Als laatste ronden we de taaltrajecten af met een correcte terugkoppeling naar de juiste instanties.

De subsidie wordt niet meer in volgorde van binnenkomst van de aanvragen verdeeld, maar door middel van een loting (als het subsidieplafond wordt overschreden). Hierdoor heeft iedere aanvrager evenveel kans om subsidie te krijgen en maakt het niet uit of je de aanvraag op 1 mei of 31 mei indient. In totaal is er in 2020 ruim 4 miljoen euro beschikbaar.

Maximale bedragen

Voor subsidieaanvragen voor werkgevers is € 2.900.000 beschikbaar. Indien het bedrag niet wordt uitgeput door de aanvragen die zijn ingediend in de periode van 1 mei 2020 tot en met 31 mei 2020, komt er een tweede aanvraag ronde in de periode van 1 september 2020 tot en met 30 september 2020.

Subsidie voor Nederlandse taallessen voor werknemers

Heeft u vragen over de taaltrajecten Nederlands via de regeling Tel mee met Taal?

Neem dan snel contact met ons op. Indienen kan nog tot 31 mei 2020

Offerte