Groepstrainingen

Wij ontvangen u in onze eigen leslokalen, maar komen ook graag uw kant op.

Elkaar motiveren en stimuleren. ILC verzorgt groepstrainingen vanaf het instapniveau ‘absolute beginner’ tot en met het vergevorderde ‘near native’.

 • Volledig toegespitst op de doelstelling en niveau
  Als team bepaalde leerdoelen behalen? Voorafgaand aan een leertraject adviseren we, na persoonlijke intakegesprekken, hoe we dat doel gezamenlijk gaan bereiken.
 • Flexibele planning
  De frequentie en duur van de lessen binnen een periode kunnen variëren van 1,5 tot 3 uur les van 60 minuten per les. In overleg maken we een planning.
 • Locatie: Intern of extern
  Bij ILC op locatie te Waalwijk of onze native speakers komen een incompany training verzorgen op uw gewenste locatie.
 • Ook voor groepen leveren we puur maatwerk
  Door middel van persoonlijke intakegesprekken met de cursisten krijgen we inzicht in leerstijl, vooropleiding, kennis van andere talen en het werkgebied. Deze aanpak zorgt voor een homogene groepssamenstelling waardoor succes wordt behaald.
 • Altijd een fijne sfeer
  In teamverband een taal leren schept een verbondenheid met elkaar. Onze ervaren taaltrainers weten de juiste mix te waarborgen tussen een goede sfeer en professionaliteit.

Kwaliteit

Onze trainers zijn hoog opgeleide native speakers die in de meeste gevallen al jarenlang werkzaam zijn voor ILC. Een ander aspect van onze kwaliteitsnormering en uw zekerheid daarin, is dat wij werken volgens de richtlijnen van het ‘ERK’ die zijn opgesteld door de Raad van Europa en de maatstaaf zijn waarmee wij onder meer het instapniveau, de vorderingen en het eindresultaat toetsen en vastleggen. (Het ERK staat voor ‘Gemeenschappelijk Europees Referentiekader, voor moderne vreemde talen: Leren, Onderwijzen en Beoordelen’.)
ILC is aangesloten bij de NRTO ‘Nederlandse Raad voor Training en Opleiding’. De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland en is lid van VNO-NCW/ MKB-Nederland.

Veel voorkomende problemen:

 • Het sterk verbeteren van de zakelijke communicatieve vaardigheden
 • Verstaalslag en verdieping maken in financiële- en juridische vaktermen
 • De klantenservice professionaliseren op verbale- en schriftelijke vaardigheden
 • Technische taalvaardigheden
 • Uw bedrijf, product of plan op een professionele wijze presenteren

Trainingen, workshops en presentatievoorbereiding

Individuele trainingen

“Maatwerktrainingen op diverse wijze in te vullen en te volgen”

Taalvaardigheden leer je niet in één dag en daarbij is het prettig om het geleerde in de praktijk uit te oefenen en op een terugkom moment het geleerde te reflecteren.

 • Een persoonlijk intakegesprek
 • Een training gebaseerd op uw doelstellig en wens
 • Een intensief of een gefaseerd traject
 • Flexibele planning
 • Trainen op ieder niveau

Voor wie de taal op korte termijn direct in de praktijk moet kunnen toepassen biedt een individuele training de perfecte oplossing. Het gewenste aantal lesdagen verdeeld over één week of meerdere weken of een programma verspreid over een langere periode. De flexibiliteit staat voor bijvoorbeeld, intensief starten en daarna gefaseerd verder gaan.

Presentatievoorbereiding

“Professioneel presenteren in een andere taal vergt meer dan alleen een standaard PowerPoint.”

Een goede presentatie is een afgerond en afgestemd geheel. Het vergt dan ook een gedegen voorbereiding. Denk hierbij aan culturele aspecten want sluit de presentatie aan bij de context van de cultuur.

 • Ad-hoc zijn we inzetbaar
 • Persoonlijk, kundig en zeker
 • Proeflezen, samen kritisch kijken naar vocabulaire en content
 • Een presentatie in de juiste context

Is er volgende week een congres in Barcelona, een Seminar in Stockholm of een technische presentatie in Berlijn? We helpen u daarbij en vergroot uw zelfvertrouwen.

Wat is nu het verschil tussen een workshop en een training?

“Een training is een combinatie van effectieve en praktische theorie. Een workshop is korter in tijd en belicht één onderdeel of vaardigheid.”

 • Een traject wordt bepaald door uw doelstelling
 • Persoonlijk intakegesprek altijd voorafgaand aan een training
 • Daarom op maat kunnen leveren!
 • Door een samengesteld en specifiek lesprogramma

Slot opmerking voor alle vormen van trainen: Een traject wordt altijd bepaald door uw doelstelling, uw wens en uw budget. De leerstijl en het niveau wordt bepaald na een grondig en uitvoerig vis-à-vis intakegesprek. Zorgvuldige selectie van de trainer draagt bij aan de tevredenheid van onze cursisten.

Workshop

“Een workshop ter verbetering van expertises binnen uw bedrijf.”

 • Direct aan te vragen
 • Workshops op maat
 • Workshops zijn praktisch en resultaat gericht
 • De tijdsduur van een workshop is relatief kort en krachtig
 • Het accent ligt op kennisdeling, energie en interactiviteit

Denk hierbij aan bijvoorbeeld een zakelijke e-mail training, rapportages schrijven, de klant te woord staan, train de trainer en hoe een hogere conversie te behalen tijdens internationale beurzen.

Groepstrainingen

“Lesgeven naar ieders behoefte en in kleine groepen.”

 • Ook voor groepen leveren we altijd puur maatwerk
 • Persoonlijke intakegesprekken
 • Samengesteld naar specifieke werkgebieden binnen uw onderneming
 • Flexibele planning
 • Homogene groepssamenstelling
 • Altijd een fijne sfeer

In teamverband iets leren geeft een verbondenheid en werkt ook nog eens motiverend. Wij hanteren groepen met een maximum van 8 cursisten. De nadruk van de groepstraining ligt op het persoonlijke contact met de trainer en het interactieve karakter.

Taalassessments

“In alles flexibel, behalve in kwaliteit.”

 • Face-to-face assessment door native speakers
 • Richtlijnen volgens het ERK
 • Per taalvaardigheid getoetst
 • Snelle terugkoppeling en voorstel voor verbetering

Voor een objectieve beoordeling van de taalbeheersing van een vreemde taal werken we volgens de richtlijnen van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.

Op zoek naar een specifieke training?
Neem contact op voor de mogelijkheden!

Wij verzorgen trainingen in meer dan 25 talen afgestemd op de eisen en de wensen van onze klant/ cursist(en). Het product taal is namelijk altijd maatwerk voor ons.

neem contact op met Lineke Bel: +31 (0)416 - 563 000