26 February, 2019
Algemeen

Uitbreiding van ons team!

We zijn erg blij met de aanwinst van deze specialist in de functie van kwaliteitsmanager en trainer. Hans stelt zich graag even voor:

Mijn naam is Hans Lohmueller. Mijn levensmotto: Communicatie.

Na ruim 35 jaar in Noord Amerika, West Afrika en Frankrijk gewoond, gewerkt en gestudeerd te hebben, en 20 jaar in Nederland gewoond en gewerkt te hebben, ben ik er achter gekomen dat er één rode draad is die ons allen bindt: Communicatie.
Voor communicatie zijn 2 aspecten essentieel: Cultuur en taal! Kort samengevat is cultuur een combinatie van gedrag, normen & waarden, opvattingen, materiële & immateriële uitingen en natuurlijk de taal. Taal is nodig om aan te kunnen sluiten op bepaalde verwachtingen van een klant of een gesprekspartner, voor een succesvolle integratie om te onderhandelen of voor juridische kwesties, voor een emigratie of voor een vakantie. Een taaltraining is dus niet zomaar een lineair begrip.  Juist het tegenovergestelde.

Communicatie is voor mij een bundeling van ruim 40 jaar omgaan met andere talen en culturen. Deze ervaring neem ik mee in elk trainingstraject om ervoor te zorgen dat de doeltaal eigen wordt en de kennis blijvend is en het zelfvertrouwen een boost krijgt. Bovendien is de kennisoverdracht wederzijds. Iedere ILC klant draagt bij aan extra bedrijfskennis, nieuwe ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de combi van taal, cultuur aansluit bij wensen van onze cursisten.

Mis nooit een onderwerp, schrijf in op de nieuwsbrief:

Oops! We could not locate your form.