Belangrijkste onderdeel van onze lesmethode is de intakeprocedure

Onze lesmethode is effectief, persoonlijk en op altijd aangepast aan uw wensen en doelstelling. Taal is geen exacte wetenschap en daarom wordt de lesstof in overeenstemming gebracht met de specifieke behoeften en vereisten van iedere cursist. De taaltraining wordt rondom de cursist opgebouwd, zonder dat programma’s van het ‘schoolse type’ worden gevolgd. De interactieve en op maat samengestelde taaltrainingen worden op ieders specifieke, werkgerelateerde behoeften afgestemd. Of het nu gaat om presentaties geven, vergaderingen en onderhandelingen voeren, een rondleiding door het bedrijf geven of een telefonisch verzoek beantwoorden, onze aanpak staat altijd in het teken van je leerdoel, vakgebied, begrijpelijkheid en toepasbaarheid.

Een uitvoerige intakeprocedure voorafgaand aan iedere training

Deze intakeprocedure bestaat onder andere uit een persoonlijk intakegesprek. Het ontwikkelen en het samenstellen van de maatwerk taaltraining is hierop gebaseerd. Wij nemen de tijd om ons in te lezen in de branche en het interessegebied van de cursisten en gebruiken hiervoor vakliteratuur, promotiemateriaal, de website van het bedrijf en desgewenst eigen inbreng. Daarnaast beschikken we over een team van professionele native speaking trainers die velen jarenlang in het bedrijfsleven werkzaam zijn geweest.

 

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt iedere cursist een certificaat. Dit certificaat toont een overzicht van de behaalde resultaten per taalvaardigheid. Voor de beoordeling van het behaalde resultaat gebruiken we het Europees ReferentieKader. Het Europees ReferentieKader is een vastgesteld Europees raamwerk van niveaubeschrijvingen voor de moderne talen. Het ERK beschrijft dus taalvaardigheidsniveaus van taalbeheersing. Het beschrijft wat je moet kunnen, in welke contexten en voor welke doelen en hoe goed je dat moet kunnen.

 

Lees over onze aanpak
Pools leren bij ILC-talen

De lesmethode waarbij cultuur altijd aandacht krijgt

Kort samengevat is cultuur een combinatie van gedrag, normen & waarden, opvattingen, materiële & immateriële uitingen. Taal is een onderdeel van de gehele communicatie en daarom wordt er aandacht besteed aan sociale omgangsvormen, zakelijke etiquette en typische gewoontes. Interculturele communicatie gaat vooral over het begrijpen van verschillen in de culturen.

Onze taaltrainers
Japans leren spreken

Een lesmethode waarbij het overbrengen van een taal meer is dan het invullen van opdrachten.

Onze ‘native speaking’ taaltrainers gaan met u aan de slag en samen leert u op de meest effectieve en persoonlijke wijze een taal. Taal is geen exacte wetenschap en moet dus worden aangeboden afgestemd uw specifieke behoeften zoals leerstijl, leertempo, instapniveau en vooropleiding.  trainers bieden persoonlijk aandacht en leren de taal passievol aan u over.

Lees meer over onze aanpak

Lesprogramma's

Samenstelling

Leslocaties

Heeft u vragen over onze lesmethodes?

Gebruik hiervoor ons contactformulier. We helpen u graag verder.

Contact