Maatwerk trainingen en een effectieve lesmethode

Onze lesmethode is effectief, persoonlijk en altijd aangepast aan het instapniveau. Deze lesmethode passen we toe bij individuele taalcursussen en groepstrainingen. We vragen naar de reden waarom je deze taalcursus gaat volgen en wat wil je bereiken.

Aangezien taal geen exacte wetenschap is wordt iedere les in overeenstemming gebracht met de specifieke voorkeuren van iedere cursist.

We gebruiken geen standaard lesmethode, ‘digitale’ opgavenboekjes maar gaandeweg de taalcursus passen we de lesstof aan mocht de focus verlegd worden naar andere onderwerpen en vaardigheden. De inhoud van de les is gericht op de informatie die jij tijdens de voorgaande lessen verstrekt. De maatwerk taaltraining sluit aan aan de specifieke zaken die op dat moment belangrijk zijn voor je. 

Een uitvoerige intakeprocedure voorafgaand aan iedere taalcursus

Iedere taalcursus start met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreek je bijvoorbeeld de urgentie van je te behalen leerdoel en de reden waarom deze taalcursus zo belangrijk is.  De trainer geeft direct een advies en overlegt met je of dit aansluit op je wens en je agenda. Het intakegesprek probeert de taaltrainer in de doeltaal te voeren.

Wij bij ILC nemen de tijd om ons in te lezen in de branche en het interessegebied gebruiken hiervoor vakliteratuur, promotiemateriaal, de website van het bedrijf en desgewenst eigen inbreng. Een taal leren gaat bij ons niet met standaard lesboeken of opgaven, maar met afwisselende lessen en zinvolle opdrachten die stuk voor stuk zijn afgestemd op het doel dat u wilt bereiken.

taaltraining_starten

Certificaat

Na afloop van de taaltraining ontvangt u een certificaat. Het certificaat toont een overzicht van de behaalde resultaten per taalvaardigheid. Voor de beoordeling gebruiken we het Europees ReferentieKader. Het Europees ReferentieKader is een vastgesteld Europees raamwerk van niveaubeschrijvingen voor de moderne talen. Het ERK beschrijft dus taalvaardigheidsniveaus van taalbeheersing. Het beschrijft wat je moet kunnen, in welke contexten en voor welke doelen en hoe goed je dat moet kunnen.

Lees over onze aanpak
Individueel_een_taal_leren

Cultuur krijgt veel aandacht

Kort samengevat is cultuur een combinatie van gedrag, normen & waarden, opvattingen, materiële & immateriële uitingen. De taal is een onderdeel van de gehele communicatie en daarom wordt er ook aandacht besteed aan sociale omgangsvormen, zakelijke etiquette en typische gewoontes van het land. Interculturele communicatie gaat over het begrijpen van de verschillen in zowel de taal als de gebruiken.

Onze taaltrainers
Japans leren spreken

Een taal leren zonder standaard opgaveboekjes.

Onze ‘native speaking’ taaltrainers gaan met u aan de slag zodat u op de meest effectieve en persoonlijke wijze een taal leert. Ieder onderdeel van de lesmethodes zijn zorgvuldig geselecteerd om uw persoonlijke leerdoelen te verwezenlijken op een meest passende manier.

Lees meer over onze aanpak

Lesprogramma's

  • Intensieve individuele taalcursus
  • Semi-intensieve individuele taalcursus
  • Gefaseerde individuele taalcursus
  • Gefaseerde individuele taalcursus online
  • Groepstraining incompany en online
  • Workshops voor grote en kleine groepen

Locatie

  • ILC - Vlijmen
  • Incompany
  • Online - Virtual Classroom

Heeft u vragen over onze lesmethodes?

Gebruik hiervoor ons contactformulier. We helpen u graag verder.

Contact