De lesmethode start met een intakegesprek

Onze lesmethode is effectief, persoonlijk en altijd aangepast aan uw wens en doelstelling. Aangezien taal geen exacte wetenschap is wordt iedere les in overeenstemming gebracht met de specifieke voorkeuren van iedere cursist.

Zo gebruiken we geen standaard lesmethode maar gaandeweg de taaltraining passen we de lesstof eenvoudig aan mocht de nadruk verlegt worden naar bepaalde onderwerpen en vaardigheden. De inhoud van de les is gericht op de informatie die u tijdens de voorgaande lessen verstrekt. Zo wordt een training een maatwerk taaltraining die geheel aansluit aan uw specifieke wensen en voorkeuren. 

Een uitvoerige intakeprocedure voorafgaand aan iedere taaltraining

Voordat u met een taaltraining start voert u een persoonlijk gesprek met de taaltrainer. U bespreekt samen uw doel en de reden waarom u deze training wilt volgen. Daarnaast overlegt u de duur van de taaltraining en de frequentie van de taallessen. Dit gesprek proberen we in de doeltaal te voeren zodat de trainer een inschatting van uw huidige kennisniveau kan maken.

Wij nemen de tijd om ons in te lezen in de branche en het interessegebied gebruiken hiervoor vakliteratuur, promotiemateriaal, de website van het bedrijf en desgewenst eigen inbreng. Een taal leren gaat bij ons niet met standaard lesboeken of opgaven, maar met afwisselende lessen en zinvolle opdrachten die stuk voor stuk zijn afgestemd op het doel dat u wilt bereiken.

Certificaat

Na afloop van de taaltraining ontvangt u een certificaat. Het certificaat toont een overzicht van de behaalde resultaten per taalvaardigheid. Voor de beoordeling gebruiken we het Europees ReferentieKader. Het Europees ReferentieKader is een vastgesteld Europees raamwerk van niveaubeschrijvingen voor de moderne talen. Het ERK beschrijft dus taalvaardigheidsniveaus van taalbeheersing. Het beschrijft wat je moet kunnen, in welke contexten en voor welke doelen en hoe goed je dat moet kunnen.

 

Lees over onze aanpak
Pools leren bij ILC-talen

Cultuur krijgt veel aandacht

Kort samengevat is cultuur een combinatie van gedrag, normen & waarden, opvattingen, materiële & immateriële uitingen. De taal is een onderdeel van de gehele communicatie en daarom wordt er ook aandacht besteed aan sociale omgangsvormen, zakelijke etiquette en typische gewoontes van het land. Interculturele communicatie gaat over het begrijpen van de verschillen in zowel de taal als de gebruiken.

Onze taaltrainers
Japans leren spreken

Een taal leren zonder standaard opgaveboekjes.

Onze ‘native speaking’ taaltrainers gaan met u aan de slag zodat u op de meest effectieve en persoonlijke wijze een taal leert. Ieder onderdeel van de lesmethodes zijn zorgvuldig geselecteerd om uw persoonlijke leerdoelen te verwezenlijken op een meest passende manier.

Lees meer over onze aanpak

Lesprogramma's

Samenstelling

Leslocaties

Heeft u vragen over onze lesmethodes?

Gebruik hiervoor ons contactformulier. We helpen u graag verder.

Contact