Onze lesmethode

De toegepaste lesmethodes zijn zorgvuldige geselecteerd op leerstijl, discipline en instapniveau. Omdat taal geen exacte wetenschap is, wordt iedere taaltraining in overeenstemming gebracht met de specifieke voorkeuren en wensen van iedere cursist. We gebruiken geen standaard ‘digitale’ opgavenboekjes maar gaandeweg de taaltraining passen we de inhoud steeds weer opnieuw aan naar de vraag van de cursist. De maatwerk taaltraining sluit aan aan de specifieke zaken die op dat moment belangrijk voor je zijn. Het studiemateriaal wordt hierop aangepast

Een geselecteerde lesmethode na een uitvoerige intakeprocedure

Iedere taaltraining start met een persoonlijk intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreek je onder andere de urgentie van je te behalen leerdoel, de reden en wat je met deze taaltraining wilt bereiken. Het intakegesprek probeert de taaltrainer in de doeltaal te voeren.

Wij nemen de tijd om ons in te lezen in de branche en het interessegebied en gebruiken hiervoor vakliteratuur, promotiemateriaal, de website van je bedrijf en desgewenst eigen inbreng. Een taal leren gaat bij ons niet met standaard lesboeken of opgavenboeken maar met afwisselende interactieve lessen en zinvolle opdrachten die stuk voor stuk zijn afgestemd op het doel dat je wilt bereiken of op de praktijksituatie waar je de taal moet gaan toepassen.

Cursus zakelijk Engels leren

ILC en het certificaat

Na afloop van de taaltraining ontvang je een certificaat. Het certificaat toont een overzicht van de behaalde resultaten per taalvaardigheid. Voor de beoordeling gebruiken we het Europees ReferentieKader. Het Europees ReferentieKader is een vastgesteld Europees raamwerk van niveaubeschrijvingen voor de moderne talen. Het ERK beschrijft dus taalvaardigheidsniveaus van taalbeheersing. Het beschrijft wat je moet kunnen, in welke contexten en voor welke doelen en hoe goed je dat moet kunnen.

Lees over onze aanpak
klaslokaal-Individueel_een_taal_leren

Cultuur is een vast onderdeel

Kort samengevat is cultuur een combinatie van gedrag, normen & waarden, opvattingen, materiële & immateriële uitingen. De taal is een onderdeel van de gehele communicatie en daarom wordt er ook aandacht besteed aan sociale omgangsvormen, zakelijke etiquette en typische gewoontes van het land. Interculturele communicatie gaat over het begrijpen van de verschillen in zowel de taal als de gebruiken.

Onze taaltrainers
Japans leren spreken

Onderdompelen in een taalbad, een leerzame ervaring!

De taaltrainer, die als moedertaal de taal spreekt die jij gaat leren gaat, spreekt je direct in de taal aan waar je in getraind gaat worden. Door direct de doeltaal te spreken vanaf binnenkomst verlaag je de drempel om de taal toe te passen. Door de taal toe in een sociale omgeving ervaar meteen de culturele verschillen.

Je leert je te handhaven in zowel zakelijke en plechtige gelegenheden als ook tijdens het nemen van een kop koffie of lunchbreak.

Lees meer over onze aanpak

Heeft u vragen over onze lesmethodes?

Gebruik hiervoor ons contactformulier. We helpen u graag verder.

Contact

Waarom kiezen voor ILC?

  • Maatwerk taalcursussen

Iedere taalcursus is speciaal samengesteld voor de cursist. De lesprogramma’s bestaan niet  uit standaard lesboeken of opgavenboekjes, maar zijn inhoudelijke en afwisselende opgebouwd met zinvolle opdrachten die stuk voor stuk betrekking hebben op het leerdoel dat jij wenst te bereiken.

  • Leer de taal en cultuur van een native speaker

Al onze taaltrainers zijn native speakers. Zij dompelen je onder in de taal én de cultuur van hun land. Kennisoverdracht van de normen, waarden en etiquette, die inherent zijn aan de taal, is een vast onderdeel van alle cursussen.

  • Kwalitatieve, professionele lessen dankzij NRTO-keurmerk

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk. voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. ILC is een aanbieder met het NRTO-keurmerk. Wij zijn transparant over onze diensten en wij bieden adequate dienstverlening. Wij hebben een professionele omgang met onze klanten.

Wij streven naar een perfecte dienstverlening. Mocht je ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. Een gesprek met de betrokken medewerker of trainer leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je een klacht indienen. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met jou als klant. Jouw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij alleen maar als een kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Evaluaties

Een goede relatie tussen cursist en trainer is binnen het individueel taalonderwijs van groot belang. Daarom vindt tijdens de taaltraining regelmatig een tussentijdse evaluatie plaats om het programma desgewenst bij te stellen. Na afloop van de training kunnen wij aan de hand van deze evaluaties de lesmethodieken blijven monitoren en testen op haar tevredenheid.

Ontwikkelen op professioneel gebied?

Kijk dan ook eens naar de zakelijke taaltrainingen die ILC te bieden heeft. De trainingen zijn voor professioneel gebruik en helpt bij het communiceren met zakelijke klanten in het buitenland. Wij bieden voor de volgende talen zakelijke taalcursussen aan: