Alle talen, één wereld

Een congres, contractonderhandelingen, een rechtszaak of doktersconsult, in allerlei situaties kan een taalbarrière drempels opwerpen. ILC helpt u die drempels weg te nemen. De kernactiviteit van ILC Taleninstituut is het verzorgen maatwerk taaltrainingen.

Iedere taaltraining wordt toegespitst op de specifieke wensen en behoeften van onze cursisten. De reden hiervoor is dat iedere cursist een ander leerdoel heeft, andere behoefte en in een ander vakgebied werkt. Daarnaast houden we rekening met leerstijl en tempo.

 • Altijd 100% maatwerk
 • Certificaat behaald niveau volgens Europees Referentiekader

Een taal leren loont

Individuele taaltrainingen, intensief of gefaseerd

Het loont om een tweede taal te verwerven en daarnaast ben je nooit te oud om te leren. Zelfs op latere leeftijd brengt het nog voordelen met zich mee. Een totaal ander voordeel van meertaligheid ligt op het gezondheidsvlak, het zou namelijk beschermen tegen dementie. Uit een ander onderzoek bleek dat een nieuwe taal leren de hersenen verandert. Het kan leiden tot toename van de grootte van bepaalde hersengebieden.

Het leren van talen draagt ​​ook bij aan de bereidheid culturele verscheidenheid te waarderen en te koesteren, en dus de algemene houding van tolerantie en wederzijds begrip. Wie meerdere talen beheerst, zal beter uitgerust zijn om op te treden in en zich aan te passen aan een interculturele samenleving. Het beheersen van vreemde talen heeft dus niet alleen voordelen in het bedrijfsleven, maar in de maatschappij in het algemeen.

Gemakkelijk een taal leren: bestaat er een talenknobbel?

De één kan beter en sneller een vreemde taal leren dan de ander. Wanneer iemand goed is in het spreken van meerdere talen, wordt wel gezegd dat zo iemand een talenknobbel heeft. Iedereen weet dat dat niet letterlijk bedoeld is: iemand met een talenknobbel herkennen we niet aan een grote bult op zijn hoofd. Vroeger dacht men wel degelijk dat mensen een letterlijke talenknobbel konden ontwikkelen. Een goed ontwikkeld taalvermogen zou gepaard gaan met het groeien van het hersengebied dat hiervoor verantwoordelijk was. Dit deel van het brein zou zelfs zo groot kunnen worden dat het van binnenuit tegen de schedel drukte, met name rond de ogen. Nu weten we wel beter.

Er zijn delen van de hersenen gespecialiseerd in een taal leren, maar ze zijn dat vooral in samenspraak met andere gebieden. Wie verschillende talen spreekt gebruikt overlappende delen van de hersenen, en traint onbewust zijn of haar vaardigheid tot cognitieve controle. Veel mensen begrijpen liedjes in een andere taal met gemak en leren moeiteloos een taal spreken en begrijpen. Achter deze vanzelfsprekendheid schuilt een zeer complex samenspel van informatiestromen in het brein. Daarvan is al heel wat begrepen, en tegelijkertijd liggen nog veel vragen open. Hoe de natuur onze hersenen heeft behangen met het wonderlijke vermogen tot taal is een oude vraag, met een antwoord in de toekomst.

Maatwerk taaltrainingen

“Iedere training is uniek en altijd op maat!”

 • Gekwalificeerde en vakkundige trainers, altijd native speakers
 • Volledig op maat gemaakt naar doelstelling, werkgebied en leerstijl
 • Praktisch & direct toepasbaar
 • Krachtig werken naar professionaliteit in het taalgebruik binnen uw bedrijf

Taalassessments

“Test je beheersing van een vreemde taal in woord en geschrift”

 • Face-to-face assessment door native speakers
 • Richtlijnen volgens het ERK
 • Per taalvaardigheid getoetst
 • Snelle terugkoppeling en voorstel voor verbetering

Voor een objectieve beoordeling van de taalbeheersing van een vreemde taal werken we volgens de richtlijnen van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.

Tekstoptimalisering

“Voorkom grappige taalfouten in vertalingen”

 • De brontekst de betekenis laten behouden
 • De context juist interpreteren
 • Goed lopende teksten met oog voor culturele aspecten
 • Hoogwaardige correctie, revisie en redactie

Heeft u wel eens stilgestaan bij de gevolgen van onvoldoende taalbeheersing in het buitenland en incorrect taalgebruik tegenover uw klanten?

Op zoek naar een specifieke taaltraining?
Neem contact op voor de mogelijkheden!

Wij verzorgen taaltrainingen in meer dan 25 talen afgestemd op de eisen en de wensen van onze klant/cursist(en). Het product taal is namelijk altijd maatwerk voor ons.

Neem contact met ons op Bel: +31 (0)416 - 563 000

Onze trainers

International Language Centre verzorgt taaltrainingen op elk gewenst niveau voor mensen in alle functieniveaus
in het bedrijfsleven. ILC beschikt over een vast team van professionele native speaking trainers. Daarvan zijn er velen jarenlang in het bedrijfsleven werkzaam geweest als manager, accountmanager, administrateur etc. Als zodanig zijn zij goed gekwalificeerd om op ieder niveau en in elke trainingsvariant les te geven.

Zo worden managers bijvoorbeeld gevraagd welke tools zij gebruiken in hun dagelijkse werkzaamheden en om deze in te brengen in de training. Zij worden getraind om effectiever te zijn tijdens vergaderingen, presentaties of onderhandelingen door middel van het simuleren van praktijksituaties. Technisch personeel wordt gevraagd de specifieke kenmerken van hun werk mee te nemen naar de training, waarna deze op een toepasselijke manier worden behandeld. Verkoopmedewerkers worden in staat gesteld hun verkoopgesprek in de groep te oefenen, om te leren hoe ze een klant op de juiste manier moeten benaderen.