Cursus zakelijk Frans

Voor uiteenlopende disciplines binnen het bedrijfsleven verzorgen we de cursus zakelijk Frans. Een zakelijke taalcursus is 100% maatwerk. Inhoudelijk samengesteld op jouw leerdoel en niveau, aangevuld met zakelijk vakjargon. Om zakelijke successen te behalen is naast het spreken van de Franse taal ook kennis van de Franse cultuur een ‘must’!

 • Pitchen
 • Vergaderen
 • Schrijven
 • Zakelijk en gericht op techniek
 • Presenteren

Omgangsvormen zijn een vast onderdeel bij de cursus zakelijk Frans. Beleefdheidsvormen in Frankrijk zijn belangrijk, traditioneel gezien zijn de omgangsvormen formeler. Fransen zijn trots op hun taal en het geeft een goede indruk als je website correct vertaald is naar het Frans. Investeer in je zakelijke relaties, door bijvoorbeeld regelmatig met hen te gaan lunchen. Neem niet gelijk dossiers mee naar het eerste gesprek, maar praat over algemene onderwerpen en toon persoonlijke interesse. Onze native speaking taaltrainer heeft nog veel meer tips voor je.

Online cursus zakelijk Frans volgen

De lesprogramma’s verzorgen we ook online. De trainer zorgt dat de online cursus zakelijk Frans interactief blijft en dat er voldoende ruimte is om vragen te stellen en te discussiëren. Inhoudelijk blijft een online cursus afgestemd op jouw leerdoel. Online zakelijk Frans volgen geeft als extra voordeel dat je flexibeler bent in het plannen omdat de reistijd geen belemmering geeft.

Lesprogramma's voor zakelijk taalcursussen

 • Individueel en intensief
 • Individueel en semi-intensief
 • Individueel gefaseerd
 • Gefaseerde groepstraining
 • Workshop

Lesmethode

 • Effectief door uitvoerige intakeprocedure
 • Lesmateriaal is aangepast aan niveau
 • Gericht op een bepaald facet binnen je organisatie
 • Gericht op bepaalde taalvaardigheden
 • Praktijkgericht dus direct toepasbaar

Leslocaties

 • ILC – Vlijmen
 • Incompany
 • Online

Volg de cursus zakelijk Frans zowel online als offline

Wij bieden je een flexibele lesrooster. De lessen zijn in onderling overleg altijd te verschuiven naar een ander moment. Maar ook de locatie kunnen we per les met je afspreken. Zo kun je de cursus zakelijk Frans online afwisselen met fysieke contactlesuren. De online taalles gaat inhoudelijk verder waar je met je vorige fysieke les gebleven bent.

cursus zakelijk Frans

Cursus zakelijk Frans schrijven als een professional

Ben je verantwoordelijk voor de zakelijke Franse communicatie op schrift? Besteed hier dan aandacht aan! Een professionele zakelijk Franse e-mail opstellen (met de nodige snelheid) vraagt misschien de nodige aandacht van je. Misschien twijfel je te veel en wil je het liefst alles dubbelchecken. Ben je hier te veel tijd aan kwijt? Volg dan een individuele cursus zakelijk Frans of volg samen met je collega’s een groepscursus. Directe vertalingen vanuit het Nederlands kunnen zorgen voor flinke blunders die je in je professionele carrière graag wilt voorkomen. Investeer in jezelf of je organisatie en voorkom een verkeerde eerste indruk.

Vraag meer informatie aan
Zakelijk_Frans_voor_professionals

Cursus zakelijk Frans: ook maatwerk voor organisaties

Voor organisaties en bedrijven is het van belang dat binnen een korte tijd doelen worden behaald. Door onze werkwijze behalen we dan ook een zo hoog mogelijk resultaat. We hanteren kleine groepen met een nagenoeg gelijke doelstelling. De inhoud van de groepstraining is afgestemd op de functie en het werkgebied waarbinnen de cursisten werkzaam zijn. Door je medewerkers een cursus zakelijk Frans aan te bieden geef je bij jouw Franse klanten aan dat je correct communiceren belangrijk vindt. Je zorgt er voor dat medewerkers efficiënter werken en dit leidt tot tevredenheid op de werkvloer. Onze taalcursus is een ideale combinatie tussen persoonlijk contact met de native speaking taaltrainer en het interactieve programma.

Ter voorbereiding voert de trainer intakegesprekken om instapniveaus te bepalen. Bij het indelen van de groepen wordt rekening gehouden met leerstijl, vooropleiding, kennis van andere vreemde talen, functie enz..  Voor organisaties verzorgen we de groepscursus vanaf de aanmeldingen tot en met het uitreiken van de certificaten.

Informeer naar de mogelijkheden

Professioneel presenteren in het Frans

Presenteren in de Franse taal vergt een gedegen voorbereiding. Het doel van je presentatie is om binnen een bepaalde tijd je publiek te informeren en te enthousiasmeren. Richt je de cursus zakelijk Frans op professioneel presenteren? dan vertellen we je dat je te maken hebt met een hoge context cultuur. In een hoge context cultuur wordt indirect en impliciet gecommuniceerd. Hier komt vaak veel achtergrond informatie bij kijken. Je presentatie en marketing zul je hierop af moeten stemmen om je doel te bereiken.

Frans leren kan iedereen

Van absolute beginner tot near native met de cursus zakelijk Frans

Na een persoonlijk intakegesprek kan de trainer een inschatting maken van het instapniveau. Om het instapniveau te bepalen passen we het raamwerk van het ERK toe.
Het ERK beschrijft WAT en ook HOE GOED het taalgebruik is: de kwaliteit van je ‘taalbeheersing’. Denk bijvoorbeeld aan communicatieve taalactiviteiten: alles WAT je in een vreemde taal doet. Communicatieve taalcompetenties beschrijven de verschillende aspecten van je taalbeheersing in de communicatie (HOE GOED). Europees Referentiekader (ERK), in het Engels: Common European Framework of Reference (CEFR), is een systeem dat de beheersing van een vreemde taal op verschillende niveaus beschrijft: zowel de taalactiviteiten als de competenties en de strategieën die nodig zijn om die activiteiten uit te voeren.

Vraag meer informatie aan

Kies voor zekerheid en kwaliteit bij ILC

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. ILC is een aanbieder met het NRTO-keurmerk. Wij zijn transparant over onze diensten en wij bieden adequate dienstverlening. Wij hebben een professionele omgang met onze klanten.

Wij streven naar een perfecte dienstverlening. Mocht je ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. Een gesprek met de betrokken medewerker of trainer leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je een klacht indienen. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met jou als klant. Jouw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij alleen maar als een kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Meer over het NRTO-keurmerk

We praten direct Frans met je

Door direct in de doeltaal te spreken merk je dat de drempel om Frans te praten steeds lager komt te liggen. We werken niet met vaste lesprogramma’s maar stellen de cursus, zakelijk Frans, inhoudelijk voor iedere cursist op maat samen.

Volg een cursus zakelijk Frans

Informeer naar je mogelijkheden en bel naar 0416 563000 of stuur een WhatsApp bericht

Vraag naar de mogelijkheden