Een intensief lesprogramma of liever verspreid over een langere periode

We onderscheiden twee soorten lesprogramma’s. Afhankelijk van de urgentie en afhankelijk van het doel dat bereikt moet worden stellen we een lesprogramma samen. Lessen kunnen op een intensieve wijze gevolgd worden of op een gefaseerde wijze. Soms is een combinatie van beide lesprogramma’s nodig. 

Een intensieve individuele taaltraining is ideaal voor als je snel een taal wilt leren. Wanneer er haast bij geboden is kunnen wij bijvoorbeeld meerdere intensieve trainingsdagen in een korte tijd aanbieden. Zo bestaat een intensieve trainingsdag uit 5 lesuren met je persoonlijke taaltrainer en een aantal uren zelfstudie. Je betaald alleen de contactlesuren.

Een gefaseerde individuele taaltraining bestaat uit een lesprogramma dat gedurende een langere periode doorloopt. Deze periode is afhankelijk van de aantal lesuren en de frequentie van de sessies. Vandaar dat iedere gefaseerde taaltraining een ander tijdspad kent. Op grond van de uitkomsten van het intakegesprek,  waar je met de taaltrainer je leerdoel bespreekt,  ontvang je een trainingsadvies over hoe het beste de lessen gevolgd kunnen worden. Zo maken we in overleg een lesschema en wordt vervolgens een lesmethode hierop geselecteerd.

 

Zakelijk Duits

Een taal leren door een intensief lesprogramma op maat te volgen

Voor wie de taal op korte termijn moet leren en het geleerde ook direct in de praktijk moet kunnen toepassen biedt een intensieve taaltraining de perfecte oplossing. Een intensieve individuele taaltraining is een lesprogramma van 5 lesuur, 1 op 1 les per dag. Daarnaast, om het optimale resultaat te behalen uit een intensieve lesdag, krijgt de cursist opdrachten. Deze opdrachten zijn altijd een onderdeel van de lesmethode die specifiek is gemaakt voor de maatwerk taaltraining en dus aansluit op het leerdoel. De lesdagen kunnen we verdelen over één of meerdere weken. Je wordt als het ware “ondergedompeld” in de taal die je wilt leren op een effectieve manier die naadloos aansluit op jouw praktische situatie.

Vraag meer informatie aan
ILC_Vlijmen_taalcursus

Een taal leren door een gefaseerd lesprogramma op maat te volgen

Een gefaseerde individuele taaltraining is verdeeld over een aantal lessen. De lessen variëren van 2 tot 4 uur, 1 op 1 les per keer. Zowel bij een individuele taaltraining als bij een taaltraining met meerdere cursisten zijn lessen flexibel in te plannen. Dit gefaseerde lesprogramma biedt meer ruimte om thuis te studeren en biedt ook meer ruimte om de verworven kennis in de praktijk te oefenen en toe te passen. Deze gefaseerde taaltrainingen geven we ook online.

 

Vraag meer informatie aan

Samenstelling

Leslocaties

Lesmethodes

U kunt altijd bellen of mailen mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie over lesprogramma's.

Contact