Een intensief lesprogramma of liever verspreid over een langere periode

We onderscheiden twee soorten lesprogramma’s.  Afhankelijk van de urgentie en afhankelijk van het doel dat bereikt moet worden stellen we een lesprogramma samen. Lessen kunnen op een intensieve wijze gevolgd worden of op een gefaseerde wijze. Soms is een combinatie van beide lesprogramma’s nodig. 

Een intensieve individuele taaltraining is ideaal voor u als u snel een taal wilt leren. Wanneer er haast bij geboden is kunnen wij u bijvoorbeeld meerdere intensieve trainingsdagen in een korte tijd aanbieden. Zo bestaat een intensieve trainingsdag uit 5 lesuren met uw persoonlijke taaltrainer en zelfstudie.

Een gefaseerde individuele taaltraining bestaat uit een lesprogramma dat gedurende een langere periode doorloopt. Deze periode is afhankelijk van de aantal lesuren en hoe deze verdeeld worden per week. Vandaar dat iedere gefaseerde taaltraining een ander tijdspad kent. Op grond van de uitkomsten van het intakegesprek waar u met de taaltrainer uw leerdoel bespreekt  ontvangt u een advies over hoe het beste de lessen gevolgd zouden kunnen worden. Zo maken we in overleg met u een lesschema en wordt vervolgens de lesmethode hierop aangepast.

Tenslotte, voor welk lesprogramma ook gekozen wordt, de taaltrainer zorgt voor voldoende ruimte voor reflectie en om het geleerde ook in de praktijk te brengen.

Zakelijk Duits

Een taal leren door een intensief lesprogramma op maat te volgen

Voor wie de taal op korte termijn moet leren en het geleerde ook direct in de praktijk moet kunnen toepassen biedt een intensieve taaltraining de perfecte oplossing. Een intensieve individuele taaltraining is een lesprogramma van 5 lesuur, 1 op 1 les per dag. Daarnaast, om het optimale resultaat te behalen uit een intensieve lesdag, krijgt de cursist opdrachten. De opdrachten zijn altijd een onderdeel van de lesmethode die specifiek is gemaakt voor de maatwerk taaltraining aansluit op het leerdoel. De lesdagen kunnen we verdelen over één of meerdere weken. De cursist wordt als het ware “ondergedompeld” in de taal op een effectieve manier die naadloos aansluit op de praktische situaties.

Vraag meer informatie aan
International Language Centre al 30 jaar taaltrainingen op maat

Een taal leren door een gefaseerd lesprogramma op maat te volgen

Een gefaseerde individuele taaltraining is verdeeld over een aantal lessen. De lessen variëren van 2 tot 4 uur, 1 op 1 les per keer. Bovendien zijn er voldoende terugkommomenten om vragen vanuit de praktijk te behandelen. Zowel bij een individuele taaltraining als bij een taaltraining met meerdere cursisten zijn lessen flexibel in te plannen. Dit gefaseerde lesprogramma biedt meer ruimte om thuis te studeren en biedt meer ruimte om de verworven kennis in de praktijk toe te passen.

 

Vraag meer informatie aan

Samenstelling

Leslocaties

Lesmethodes

U kunt altijd bellen of mailen mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie over lesprogramma's.

Contact