Individuele lesprogramma's

Lesprogramma’s voor individuele trainingen

 • Intensieve individuele taalcursus
 • Semi-intensieve individuele taalcursus
 • Gefaseerde individuele taalcursus
 • Gefaseerde individuele taalcursus online

Lesprogramma’s voor groepen

 • Groepstraining incompany en online

Een groepstraining volgen met de focus op bepaalde aspecten binnen je organisatie. ILC hanteert kleine groepen, waarmee een zo groot mogelijk rendement behaald kan worden. Ter voorbereiding voert de taaltrainer intakegesprekken om het instapniveau en leerdoel te bepalen. Het advies over de beste groepssamenstelling houdt rekening met verschillende factoren, zoals leerstijl, vooropleiding, kennis van andere vreemde talen, functie etc. De nadruk van de groepstraining ligt namelijk op het persoonlijke contact met de trainer en het interactieve karakter van de cursus.

 • Workshops om bepaalde vaardigheden te oefenen

Een workshop is een lesprogramma dat gericht is op verdieping van bepaalde expertises en het oefenen van disciplines in praktijksituaties. Eigenlijk de kernonderdelen van een maatwerk taaltraining. De doorlooptijd van een workshop is relatief kort en het team ervaart de lengte van de sessies vaak korter omdat ze in een workshop actief bezig zijn. Voorafgaand wordt de theorie besproken en direct daarna wordt deze theorie vertaald naar de praktijk door praktische oefeningen. De deelnemers leren van elkaar door bewust ingebrachte interactiviteit.

Cursus_Duits_een_op_een

Lesprogramma: Intensieve individuele taalcursus

Met het lesprogramma “spoedcursus” heb je binnen een week een degelijke basiskennis van een taal. Als je start als een beginnend cursist, kunt je, na een relatief korte tijd, je verstaanbaar maken en de taal direct in de praktijk brengen. Voor de gevorderde cursisten is deze training een uitstekend traject om snel op een hoger taalniveau te komen. De intensieve taalcursus bestaat uit minimaal vijf aaneengesloten lesdagen. Je volgt dagelijks vijf uur privéles (lessen van 60 minuten). Die lessen worden aangevuld met studie-uren waarvoor je van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur gebruik kunt maken van de faciliteiten in ons trainingscentrum in Vlijmen. Je betaalt alleen de contactlesuren.

Vraag meer informatie aan
Individuele_taaltraining_Duits

Lesprogramma: Semi-intensieve individuele taalcursus

De semi-spoedcursus is een lesprogramma dat identiek aan de spoedcursus met het verschil dat je de minimaal vijf lesdagen niet aaneengesloten volgt. Je volgt op een lesdag vijf uur privéles (lessen van 60 minuten). Die lessen worden aangevuld met studie-uren waarvoor je van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur gebruik kunt maken van de faciliteiten in ons trainingscentrum in Vlijmen. Je betaalt alleen de contactlesuren.

Vraag meer informatie aan
ILC_Vlijmen_taalcursus

Lesprogramma: Gefaseerde individuele taalcursus

Een gefaseerde taalcursus heeft ook als doel om binnen een afzienbare tijd een taal te leren. Het verschil met ILC spoed is echter dat je de taalcursus volgt gedurende een langere periode. Je krijgt bijvoorbeeld een dagdeel per week individueel les. De planning daarvan stemmen wij uiteraard af op je agenda en wensen. In deze vorm heb je tussen de lessen door meer tijd om thuis te studeren en de verworven kennis in de praktijk te brengen.

Vraag meer informatie aan

Lesmethode

 • Effectief door uitvoerige intakeprocedure
 • Lesmateriaal is aangepast aan niveau
 • Gericht op een bepaald aspect binnen je organisatie
 • Gericht op bepaalde taalvaardigheden
 • Praktijkgericht dus direct toepasbaar

Leslocaties

 • ILC - Vlijmen
 • Incompany
 • Online
Zakelijk_Frans_voor_professionals

Lesprogramma's online

Alle lesprogramma’s verzorgen we online. De trainer zorgt dat het online lesprogramma interactief blijft en dat er voldoende ruimte is om vragen te stellen en te discussiëren. De individuele online lesprogramma’s zijn maatwerk, inhoudelijk afgestemd op je functie binnen je werkgebied/ branche en gericht op een bepaalde taalvaardigheiden. Een online lesprogramma betekent dus niet dat je een standaard e-learning programma doorloopt. Online de lesprogramma’s volgen geeft als extra voordeel dat je flexibeler bent in het plannen omdat de reistijd geen belemmering geeft.

Vraag meer informatie aan

Aarzel niet maar neem contact met ons op om lesprogramma's te bespreken

Mail naar sales@ilc-talen.nl of bel 0416563000

Offerte

Wij streven ernaar om je vanaf de start 'onder te dompelen' in de taal die je gaat leren

Door direct in de doeltaal te spreken merk je dat de drempel om te spreken steeds lager komt te liggen. We werken niet met vaste lesprogramma’s, iedere taaltraining stellen we op maat samen.

Lesprogramma's

 • Maatwerk taalcursussen

Iedere taalcursus is speciaal samengesteld voor de cursist. De lesprogramma’s bestaan niet  uit standaard lesboeken of opgavenboekjes, maar zijn inhoudelijke en afwisselende opgebouwd met zinvolle opdrachten die stuk voor stuk betrekking hebben op het leerdoel dat jij wenst te bereiken.

 • Leer de taal en cultuur van een native speaker

Al onze taaltrainers zijn native speakers. Zij dompelen je onder in de taal én de cultuur van hun land. Kennisoverdracht van de normen, waarden en etiquette, die inherent zijn aan de taal, is een vast onderdeel van alle cursussen.

 • Kwalitatieve, professionele lessen dankzij NRTO-keurmerk

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk. voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. ILC is een aanbieder met het NRTO-keurmerk. Wij zijn transparant over onze diensten en wij bieden adequate dienstverlening. Wij hebben een professionele omgang met onze klanten.

Wij streven naar een perfecte dienstverlening. Mocht je ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. Een gesprek met de betrokken medewerker of trainer leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je een klacht indienen. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met jou als klant. Jouw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij alleen maar als een kans om onze dienstverlening te verbeteren.