Maatwerk lesprogramma's, persoonlijk en volledig op maat

Denk breder dan alleen in de onderwerpen die tijdens een algemene taaltraining worden behandeld. Denk aan lesprogramma’s op maat. De trainingen zijn inhoudelijk afgestemd op jouw specifiek benodigde talenkennis op vakgebied en rekening houdend met je persoonlijke leerstijl.

Lesprogramma’s:

Lesprogramma’s Individueel Duo-training Groepstraining
Starten met een uitgebreide intake v v v
Flexibele lesroosters v v v
Taallessen vanaf beginnersniveau t/m  het vergevorderde v v v
Trainingen
Een week intensief v v v
Volle lesdagen verspreid over een aantal weken v v v
2 tot 4 lesuur per week v v v
Leslocaties
Online via Teams of Zoom v v v
Incompany (inhouse)  v v v
ILC – ‘s-Hertogenbosch (Vlijmen)  v v v
Combinatie van bovenstaande v v v

Het allerbelangrijkste als het gaat om het overdragen van kennis; zorg dat de lesstof aansluit! Op het werk, in de praktijk, je functie en het instapniveau

Individuele taaltraining

Iedere cursist volgt een passend lesprogramma

 • Leer in een korte tijd doeltreffend een vreemde taal
 • Individuele taaltrainingen vanaf het beginnersniveau tot en met het vergevorderde
 • Lessen van native speakers
 • Je start je taaltraining met een uitgebreide intake
 • Na afloop ontvang je een ILC-certificaat met per taalvaardigheid vermeld het behaalde uitstapniveau conform het ERK

Duo taaltraining

 • Leer samen in een korte tijd doeltreffend een vreemde taal
 • Duo-trainingen vanaf het beginnersniveau tot en met het vergevorderde
 • Lessen van native speakers
 • Duo-trainingen starten met een uitgebreide intake
 • Na afloop ontvang je een ILC-certificaat met per taalvaardigheid vermeld het behaalde uitstapniveau conform het ERK

Samen met je collega of partner met een nagenoeg aansluitend leerdoel en instapniveau? Dan is dit een vorm die financieel aantrekkelijker is dan een individuele taaltraining

Groepstraining (incompany)

Gericht op algemene verbeteringen of specifiek gericht op technisch en/of zakelijk taalgebruik

 • Groepstrainingen vanaf beginnersniveau tot en met vergevorderde
 • Leer in een kleine & homogene groep een vreemde taal
 • Ook voor dit lesprogramma geldt dat we starten met een uitgebreide intakeprocedure
 • Groepstrainingen worden ook inhoudelijk afgestemd in overleg met opdrachtgever en cursisten
 • Na afloop ontvang iedere deelnemer een ILC-certificaat met per taalvaardigheid het behaalde uitstapniveau conform het ERK

Spoedcursus

Een spoedtraining is een intensieve taaltraining die uit 5 lesdagen bestaat. Een lesdag bestaat uit 5 contacturen van 60 minuten, een lunch en 3 studie-uren ter aanvulling. De spoedtraining verzorgen we op onze mooi en rustige gelegen leslocatie in ‘s-Hertogenbosch (Vlijmen).

Ben je beginner?

Start je met een hele nieuwe taal? Dan adviseren we meer dan 5 lesdagen te volgen. Je hebt waarschijnlijk 10 intensieve lesdagen nodig om onafhankelijk te kunnen communiceren binnen zakelijke situaties.

ILC_Vlijmen_taalcursus

Parttime ondergedompeld worden in een vreemde taal

Het leren van een nieuwe taal vergt tijd en oefening. De gefaseerde individuele-training geeft je die mogelijkheid. De lessen spreiden we uit over een langere periode. Wekelijks volg je 1 of 2 lessen van 2 uur per les. De planning van de lessen stemmen we af op je agenda. Het voordeel van een gefaseerd traject is dat er ruimte is om thuis te studeren en om de verworven kennis in de praktijk toe te passen.

Leslocaties voor een individuele-taaltraining

 • Incompany
 • Locatie ’s-Hertogenbosch (Vlijmen)
 • Online via Zoom of Teams
Vraag meer informatie aan
ILC zoekt taaltrainers

Groepstraining incompany voor vele doeleinden

Groepstrainingen starten altijd met een uitgebreide intakeprocedure. ILC werkt met een homogene groepssamenstelling. D.w.z. nagenoeg gelijk instapniveau en leerdoel:

 • Zakelijke en vaktechnische woordenschat uitbreiden
 • Vergaderen / Presenteren
 • Zakelijke spreekvaardigheid in het Duits, Engels, Frans of bijvoorbeeld Spaans
 • E-mailen in een andere taal
 • Telefoneren in een andere taal
 • Uitspraak en vloeiend spreken
 • Offertes schrijven / correspondentie
 • Technisch lezen en/of schrijven in het Duits of Engels
 • Juridisch Engels lezen en/of schrijven
 • Cultuur, omgangsvormen, zakelijke etiquette
Vraag meer informatie aan

Wij streven ernaar om je vanaf de start 'onder te dompelen' in de taal die je gaat leren

Wie de taal en cultuur van hun internationale handelspartner spreekt heeft een voorsprong. Of je nu probeert een taal te leren voor zaken of gewoon omdat je het fascinerend vindt. Taalvaardigheden zijn een essentieel communicatie-instrument voor het opbouwen van nieuwe relaties en het versterken van bestaande relaties. Het ontwikkelen van een taalstrategie kan jouw bedrijf een voorsprong op de concurrentie te geven.

Heb je vragen over de diverse programma's voor individuele of groepslessen?

Mail naar sales@ilc-talen.nl of bel 0416563000

Offerte

Een effectieve taaltraining begint met een goede voorbereiding!

Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom?

Belangrijke vragen ter voorbereiding op een maatwerk lesprogramma

 • Wie ben je?
 • Wat wil je leren en wat doe je?
 • Waar wil je de lessen volgen?
 • Wanneer wil je de lessen volgen?
 • Wat is je leerdoel?

Na de intakeprocedure

De besproken onderwerpen en planningswensen worden uitgewerkt en toegelicht in het trainingsvoorstel.

 • Je ontvangt een trainingsvoorstel uitgewerkt met de uitkomsten van het intakegesprek
 • Met het instapniveau vermeld conform de richtlijnen van het ERK
 • Een advies over het het lesprogramma en leslocatie
 • Persoonlijke voorkeuren worden verwerkt in het planningsvoorstel
 • Na je akkoord gaan we van start

Inhoud samenstellen, monitoren en evalueren

 • Voorbereiding training, zorgvuldig geselecteerd lesmateriaal uit een mix van informatiebronnen
 • Geen standaard opgaveboekjes die op een ‘schoolse wijze’ doorlopen moeten worden
 • Een tussentijdse-evaluatie om het vooraf besproken leerdoel te waarborgen
 • Uitreiking van het certificaat met hierop vermeld de behaalde resultaten conform de richtlijnen van het ERK
 • Afronding en eindevaluatie

Na een akkoord gaan we starten.

Lesprogramma's

 • Maatwerk taalcursussen

Iedere taalcursus is samengesteld voor de cursist. De lesprogramma’s zijn inhoudelijke en afwisselend. Opgebouwd met zinvolle opdrachten die stuk voor stuk betrekking hebben op het leerdoel dat jij wenst te bereiken.

 • Leer de taal en cultuur van een native speaker

Al onze taaltrainers zijn native speakers. Zij dompelen je onder in de taal én de cultuur van hun land. Kennisoverdracht van normen, waarden en etiquette, die inherent zijn aan de taal, is een vast onderdeel.

 • Kwalitatieve, professionele lessen dankzij NRTO-keurmerk

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk. voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. ILC is een aanbieder met het NRTO-keurmerk. Wij zijn transparant over onze diensten en wij bieden adequate dienstverlening. Wij hebben een professionele omgang met onze klanten.

Wij streven naar een perfecte dienstverlening. Mocht je ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. Een gesprek met de betrokken medewerker of trainer leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je een klacht indienen. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met jou als klant. Jouw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij alleen maar als een kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Evaluaties

Een goede relatie tussen cursist en trainer is binnen het individueel taalonderwijs van groot belang. Daarom vindt tijdens de taaltraining regelmatig een tussentijdse evaluatie plaats om het programma desgewenst bij te stellen. Na afloop van de training kunnen wij aan de hand van deze evaluaties de lesmethodieken blijven monitoren en testen op haar tevredenheid.