Pools leren

De Poolse taal, Język polski, is een West-Slavische taal die sterk verwant is aan Slowaaks, Tsjechisch en Sorbisch. De Poolse taal wordt geschreven met het Latijnse alfabet dat 32 letters telt. De letters q, v en x worden niet tot het Poolse alfabet gerekend maar komen wel voor in leenwoorden en eigennamen. Pools is grammaticaal geen gemakkelijke taal.

Is Pools een moeilijke taal om te leren?

Pools is prachtige taal, maar niet gemakkelijk om te leren. Pools behoort tot de westerse Slavische talen, en het Pools gebruikt het Latijns alfabet. De moeilijke uitspraak en onbekende klanken zorgen er voor dat het een lastige taal is. Op de grammaticale regels en de spelling zijn tal van uitzonderingen, zelfstandige naamwoorden en adjectieven worden verbogen, werkwoorden worden vervoegd en in bepaalde tijden ook aangepast aan het geslacht van het onderwerp. Dit kan in het begin verwarrend lijken, maar met toewijding van je persoonlijke taaltrainer en het oefening kun je de basisprincipes onder de knie krijgen.

Waar kan ik Pools leren?

Lesvormen

  • Intensieve taaltrainingen
  • Gefaseerde taaltrainingen

Lesmethode

  • Effectief door uitvoerige intakeprocedure om leermogelijkheden te bepalen
  • Maatwerk door het aanbieden van materiaal dat aangepast is aan niveau en wens
  • Persoonlijk en interactief door vraag gestuurde karakter
  • Ervaren professionele trainers, met als moedertaal de taal waarin getraind wordt
  • Efficiënt door praktijkgericht te leren dus direct toepasbaar

Leslocaties

  • ILC – 's-Hertogenbosch (Vlijmen)
  • Incompany
  • Online

Pools leren

Pools leren bij ILC-talen

Polen is een kansrijke markt. De economie is één van de snelst groeiende van Europa. Het land zet in op sectoren als de gezondheidszorg, elektrisch vervoer en landbouw om toekomstige problemen het hoofd te bieden. Bij zaken doen in Polen is het goed zich bewust te zijn van de cultuurverschillen. Hoewel Poolse zakenmensen formeel kunnen zijn, is persoonlijk contact erg belangrijk. Polen leren hun buitenlandse zakenpartners graag kennen, zodat ze weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. De Poolse zakencultuur is vrij formeel. Maak duidelijke afspraken; denk niet te snel dat de Poolse zakenpartner op dezelfde golflengte zit.

Een intensieve taaltraining omvat vijf uur les per dag gedurende één of meer weken aaneengesloten. U wordt als het ware “ondergedompeld” in de taal.

Bij een gefaseerde taaltraining en zakelijke taaltraining volgt u een lesprogramma gedurende een langere periode. Op deze manier een taal leren is er meer ruimte voor reflectie en tijd om het geleerde toe te passen in de praktijk.

Lees verder

Kwaliteit en uw zekerheid hierin

ILC taleninstituut is aangesloten bij de NRTO ‘Nederlandse Raad voor Training en Opleiding’. Wij zijn in het bezit van het NRTO-keurmerk. Een onafhankelijke, externe organisatie toetst tijdens een audit of een NRTO-lid voldoet aan de geformuleerde kwaliteitseisen. De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland en is lid van VNO-NCW/ MKB-Nederland.

International Language Centre verzorgt taaltrainingen op elk gewenst niveau voor mensen in alle functieniveaus
in het bedrijfsleven. ILC beschikt over een vast team van professionele ‘native speaking;  trainers. Daarvan zijn er velen jarenlang in het bedrijfsleven werkzaam geweest. Als zodanig zijn zij goed gekwalificeerd om op ieder niveau en in elke trainingsvariant les te geven.