Duits leren

Duits leer je natuurlijk bij ILC. Een cursus Duits volgen bij ILC stimuleert om nog meer bezig te zijn met de Duitse taal. Dit komt door de wijze waarop we Duitse taal aanbieden. Omdat alles wat je leert aansluit op je behoefte. Daarbij is de kennisoverdracht ook zeer interactief. Je praat direct Duits met je taaltrainer zodra je ontvangen wordt. Wat je als zelfstudie meekrijgt, zijn opdrachten die je direct in de praktijksituatie kunt toepassen. Of dit nu Duits lezen, schrijven of spreken is. Alle lessen worden steeds weer afgestemd op je vorderingen en op je behoefte.
Duits leren bij ILC is een unieke manier van Duits leren: wij werken enkel met ervaren taaltrainers die native speaker zijn. Zij stemmen iedere les individueel af op jouw wensen en niveau.

Duits leren

Succesvol Duits leren? Volg een cursus Duits op je eigen manier

De combinatie van een op maat gemaakt lesprogramma en onze persoonlijke benadering is de sleutel tot succesvol Duits leren. Je persoonlijke taaltrainer is altijd een native speaker. Een goede klik tussen jou en je taaltrainer Duits is belangrijk. Want zij neemt je mee voor een bepaalde periode in het verhaal over het land en de taal die je je eigen gaat maken.

Je leert niet enkel de Duitse taal en het toepassen daarvan, maar je leert ook zaken die inherent zijn aan de Duitse taal: je maakt kennis met de Duitse cultuur. Naast het overbrengen van kennis en kunde van de Duitse taal zal de taaltrainer ook een ‘personal coach’ rol vervullen. Een sparringpartner die nog lang contact met je heeft en die als klankbord kan dienen mocht je advies nodig hebben.

Zakelijk Duits
ILC _bezit_het_NRTO_Keurmerk

Duits leren spreken, schrijven, lezen, verstaan?

Je hebt regelmatig conferenties in Duitsland en wilt probleemloos over je vakgebied kunnen praten of je bent inkoper. Misschien is je werkgever Duits (geworden) en heb je ineens veel Duitse collega’s. Of na een fusie worden bepaalde afdelingen gecentraliseerd en heb je op de financiële afdeling ineens te maken met Duitse debiteuren en crediteuren.
Laat de Duitse taal geen taalbarrière voor je zijn. Ga aan de slag en geef je zelfvertrouwen een boost. Ervaar hoe leuk Duits leren is als je één-op-één les volgt.

Cursus_Duits_een_op_een

Duits leren vanaf instapniveau A0 ‘beginners’ tot en met het vergevorderde C2 ‘near native’

Duits leren vanaf instapniveau A tot en met C. We passen de niveauomschrijvingen van het Europees Referentie Kader (ERK) toe om je instapniveau van de Duitse taal in te schatten. Het ‘ERK’ is een opgesteld raamwerk van niveauomschrijvingen voor de moderne vreemde talen. Het systeem kent vijf taalvaardigheden voor de Duitse taal: spreken, luisteren, lezen en schrijven en vloeiend taalgebruik/ uitspraak van de Duitse taal.

Informeer naar onze mogelijkheden voor een maatwerktraining Duits

Neem contact op met ons op, we helpen u graag verder

Contact

Lesvormen

  • Intensieve taaltrainingen Duits
  • Gefaseerde taaltrainingen Duits

Samenstelling

  • Individuele taaltrainingen Duits
  • Teamtrainingen Duits
  • Kort & Zakelijke cursus Duits

Leslocaties

  • ILC - trainingscentrum te Vlijmen
  • Incompany

Duits voor beginners en gevorderden

Onze taaltrainers Duits verzorgen zowel lessen Duits voor beginners als voor gevorderden. Wij werken niet met vaste lesprogramma´s, maar stellen voor u een cursus Duits op maat samen.

Als u bijvoorbeeld gaandeweg merkt dat u meer nadruk wilt leggen op bepaalde onderwerpen of vaardigheden, past uw trainer de lesstof aan uw wensen aan.

Wij streven ernaar om u vanaf de tweede les zo veel mogelijk ‘onder te dompelen’ in de taal die u wilt leren. U volgt uw lessen dan ook in de taal die u wilt leren. Door uw lessen Duits in het Duits te volgen, hoort u steeds Duits en zult u merken dat de drempel om de taal te spreken vanzelf lager wordt.

Cursus Duits voor bedrijven en particulieren

International Language Centre geeft individuele en groepstaaltrainingen Duits aan o.a. het bedrijfsleven, de (semi)overheid, het bankwezen en particulieren. Wij zijn dé persoonlijke dienstverlener voor de Duitse taal die samen met de cursist(en) zeer doelgericht aan de slag gaat. De taaltrainer werkt samen met je om de Duitse taal en de kennis van de Duitse cultuur naar jouw gewenst eindresultaat te brengen.
Voor de zakelijke klant richten we de taaltraining zakelijk Duits meer op het zakelijke taalgebruik en op de zakelijke Duitse etiquette. Particulieren hebben een ander doel, zoals het behalen van een tentamen of examen of emigreren naar Duitsland. We helpen en adviseren iedere cursist over de wijze waarop een cursus Duits gevolgd zou kunnen worden.

Taalcursus Duits: groepslessen en workshops gericht op specifieke taalvaardigheden

In een team je kennis van de Duitse taal verbeteren, samen met collegas Duits met en van elkaar leren. De groepslessen Duits zijn waar mogelijk interactief zodat je met je groep ervaringen kunt delen die gerelateerd zijn aan de Duitse taal en cultuur en werksituaties. Teambuilding is een positieve bijkomstigheid.

De persoonlijke intakegesprekken voorafgaand aan een cursus Duits in groepsverband maken het mogelijk om een goede, homogene groep samen te stellen waarin doelstellingen tegen elkaar aanliggen en waarin iedereen zich prettig voelt.

Snel Duits leren? Kies voor een intensieve of gefaseerde taaltraining Duits

Intensieve of gefaseerde maar individuele taaltrainingen Duits zijn ideaal als je snel de Duitse taal wilt leren. De duur en de frequentie van de sessies stem je in onderling overleg af met je trainer.
Is er haast bij, dan is een intensieve training Duits een goede oplossing. Een intensieve training bestaat uit vijf lesdagen van vijf contactlesuren per dag met je taaltrainer Duits en 3 uur zelfstudie. Een ‘behoorlijke kluif’, maar we bieden je de mogelijkheid om de vijf intensieve lesdagen Duits te verdelen over twee of drie weken.

Duits leren

Cursus Duits: daarom kiest u voor ILC

International Language Centre verzorgt sinds 1990 individuele en groepstaaltrainingen op maat. Wij zijn uitgegroeid tot een uniek bedrijf dat op een persoonlijke wijze met de cursist(en) zeer doelgericht aan de slag gaat om samen het gewenste uitstapniveau Duits te behalen.

  • Maatwerk taaltraining Duits

Iedere taaltraining Duits is speciaal samengesteld voor de cursist. Duits leren gaat bij ons niet met standaard lesboeken of opgavenboekjes, maar met inhoudelijke en afwisselende lessen en zinvolle opdrachten die stuk voor stuk betrekking hebben op het leerdoel dat jij wilt bereiken.

  • Leer de taal en cultuur van een native speaker

Al onze taaltrainers zijn native speakers. Zij dompelen je onder in de taal én de cultuur van hun land. Door onze één-op-één cursussen en door onze interactieve teamtrainingen leer je de Duitse taal, en de Duitse cultuur die inherent is aan de taal, op een persoonlijk niveau kennen.

  • Kwalitatieve, professionele lessen dankzij NRTO-keurmerk

ILC is in bezit van het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding geeft de garantie dat iedere taaltraining voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan de daarbij behorende beginselen en regels. Deze beginselen staan in de gedragscodes van de NRTO.