Duits leren

Duits leer je natuurlijk bij ILC. Een cursus Duits volgen bij ILC betekent dat je nog meer gestimuleerd wordt om bezig te blijven met de Duitse taal. Dit komt omdat een taal leren bij ILC leuk is, en dat heeft te maken met de wijze waarop we Duitse taal aanbieden. Omdat alles wat je leert aansluit op je behoefte. Daarbij is de kennisoverdracht ook zeer interactief. Je praat direct Duits met je taaltrainer zodra je ontvangen wordt. Wat je als zelfstudie meekrijgt, zijn opdrachten die je direct in de praktijksituatie kunt toepassen. Of dit nu Duits lezen, schrijven of spreken is. Alle lessen worden steeds weer afgestemd op je vorderingen en op je behoefte. Duits leren bij ILC is een unieke manier van Duits leren: wij werken enkel met ervaren taaltrainers die native speaker zijn. Zij stemmen iedere les individueel af op jouw wensen en niveau.

Is Duits leren moeilijk?

Duits behoort tot de West-Germaanse talen en daarom zijn Duits en Engels voor Nederlandstaligen niet moeilijk om te leren. Er zijn veel overeenkomsten tussen het Duits en het Nederlands, de taal is in woordenschat en grammatica zeer verwant aan het Nederlands. Dit maakt de basisbeginselen van het Duits begrijpelijk voor veel Nederlandstaligen. Hoewel er enkele complexere aspecten van de grammatica kunnen zijn, zoals de naamvallen, is Duits over het algemeen een taal die snel kan worden opgepikt met de juiste inspanning en oefening.

Duits leren

Succesvol Duitse leren? Leer snel Duits met een op maat gemaakte cursus

De combinatie van een op maat gemaakt lesprogramma en onze persoonlijke benadering is de sleutel tot succesvol Duits leren in een korte tijd. Je persoonlijke taaltrainer is altijd een native speaker en daarbij is de goede klik tussen jou en je taaltrainer Duits is belangrijk. Want de taaltrainer Duits neemt je mee voor een bepaalde periode in het verhaal over het land en de taal die je je eigen gaat maken. Je leert niet enkel de Duitse taal en het toepassen ervan, maar je leert ook zaken die inherent zijn aan de Duitse taal: je maakt kennis met de Duitse cultuur. Naast het overbrengen van kennis en kunde van de Duitse taal zal de taaltrainer ook een ‘personal coach’ rol vervullen. Een sparringpartner die nog lang contact met je heeft en die als klankbord kan dienen mocht je advies nodig hebben.

Cursus zakelijk Duits
taaltrainingen voor uitbreiden zakelijk vocabulaire

Duits leren vanaf ieder niveau

Duits leren vanaf instapniveau A tot en met C. We passen de niveauomschrijvingen van het Europees Referentie Kader (ERK) toe om je instapniveau van de Duitse taal in te schatten. Het ‘ERK’ is een opgesteld raamwerk van niveauomschrijvingen voor de moderne vreemde talen. Het systeem kent vijf taalvaardigheden voor de Duitse taal: spreken, luisteren, lezen en schrijven en vloeiend taalgebruik/ uitspraak van de Duitse taal.

Informeer naar onze mogelijkheden voor een maatwerktraining Duits

Neem contact op met ons op, we helpen u graag verder

Contact

Waar leer ik Duits?

De lesprogramma's

 • Individueel en intensief
 • Individueel en semi-intensief
 • Individueel en gefaseerd
 • Gefaseerde groepstrainingen

Lesmethode

 • Effectief door uitvoerige intakeprocedure om leermogelijkheden te bepalen
 • Maatwerk door het aanbieden van materiaal dat aangepast is aan niveau en wens
 • Persoonlijk en interactief door vraag gestuurd karakter van de training
 • Ervaren professionele trainers, met als moedertaal de taal waarin getraind wordt
 • Efficiënt door praktijkgericht te leren dus direct toepasbaar

Leslocaties

 • ILC - 's-Hertogenbosch (Vlijmen)
 • Incompany
 • Online

Duits leren voor beginners tot gevorderden

Onze Duitse taaltrainers verzorgen de Duitse lessen vanaf het instapniveau ‘absolute beginners’ tot en met het ‘near native’ niveau. We werken niet met vaste lesprogramma´s, maar stellen de Duitse taaltrainingen inhoudelijk op maat samen. Als je bijvoorbeeld gaandeweg merkt dat je meer nadruk wilt leggen op bepaalde onderwerpen of vaardigheden, dan past de trainer de lesstof aan. Wij streven ernaar om je vanaf de tweede les zo veel mogelijk ‘onder te dompelen’ in de taal die je gaat leren. Door je taallessen Duits direct in het Duits te volgen merk je dat de drempel om Duits te spreken steeds lager wordt.

Een Duits leren online

De diverse lesprogramma’s voor Duits zijn zowel online en offline te volgen. De trainer stemt alle lesmomenten met je af zodat je de training Duits op ieder gewenst moment ook online kunt volgen. Zowel individueel als in groepsverband blijven de online trainingen altijd maatwerk. Ook de online taaltraining is inhoudelijk opgebouwd rondom de cursist. Het vraag gestuurde en interactieve karakter van training blijft behouden. Duits online leren geeft als extra voordeel dat je flexibeler bent omdat de reistijd geen belemmering geeft.

Flexibele lestijden, lesprogramma’s en leslocaties: starten wanneer je wilt online en offline

We verzorgen de taaltraining Duits online, incompany en op onze locatie in ’s-Hertogenbosch (Vlijmen), afgestemd op wat jou het beste uitkomt. Zo wisselen we de online contactlesuren af met face-to-face lessen.

Snel Duits leren? Kies voor een intensieve of gefaseerde taaltraining Duits

Intensieve- of gefaseerde, maar individuele taaltrainingen Duits, zijn ideaal als je snel de Duitse taal wilt leren. De duur en de frequentie van de sessies stem je in onderling overleg af met je taaltrainer.
Is er haast bij, dan is een intensieve training Duits een goede oplossing. Een intensieve training bestaat uit vijf lesdagen van vijf contactlesuren per dag met je taaltrainer Duits en 3 uur zelfstudie. Een ‘behoorlijke kluif’, maar we bieden je de mogelijkheid om de vijf intensieve lesdagen Duits te verdelen over twee of drie weken.

 • Maatwerk taaltraining Duits

Iedere taaltraining Duits is speciaal samengesteld voor de cursist. Duits leren gaat bij ons niet met standaard lesboeken of opgavenboekjes, maar met inhoudelijke en afwisselende lessen en zinvolle opdrachten die stuk voor stuk betrekking hebben op het leerdoel dat jij wilt bereiken.

 • Leer de taal en cultuur van een native speaker

Al onze taaltrainers zijn native speakers. Zij dompelen je onder in de taal én de cultuur van hun land. Door onze één-op-één cursussen en door onze interactieve teamtrainingen leer je de Duitse taal, en de Duitse cultuur die inherent is aan de taal, op een persoonlijk niveau kennen.

 • Kwalitatieve, professionele lessen dankzij NRTO-keurmerk

ILC is in bezit van het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding geeft de garantie dat iedere taaltraining voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan de daarbij behorende beginselen en regels. Deze beginselen staan in de gedragscodes van de NRTO.

taalcursus_zakelijk_Duits

Duits leren spreken, schrijven, lezen, verstaan?

Je hebt regelmatig conferenties in Duitsland en wilt probleemloos over je vakgebied kunnen praten. Misschien is je werkgever Duits (geworden) en heb je ineens veel Duitse collega’s na overnames of fusies. Of bepaalde afdelingen worden gecentraliseerd en heb je op de financiële afdeling ineens te maken met Duitse debiteuren en crediteuren.
Laat de Duitse taal geen taalbarrière voor je zijn. Ga aan de slag en geef je zelfvertrouwen een boost. Ervaar hoe leuk zakelijk Duits leren is als je één-op-één les volgt.

Meer informatie aanvragen

Cursus Duits voor bedrijven en particulieren

International Language Centre geeft individuele en groepstaaltrainingen Duits aan o.a. het bedrijfsleven, de (semi)overheid, het bankwezen en particulieren. Wij zijn dé persoonlijke dienstverlener voor de Duitse taal die samen met de cursist(en) zeer doelgericht aan de slag gaat. De taaltrainer werkt samen met je om de Duitse taal en de kennis van de Duitse cultuur naar jouw gewenst eindresultaat te brengen. Voor de zakelijke klant richten we de taaltraining cursus zakelijk Duits meer op het zakelijke taalgebruik en op de zakelijke Duitse etiquette. Particulieren hebben een ander doel, zoals het behalen van een tentamen of examen of emigreren naar Duitsland. We helpen en adviseren iedere cursist over de wijze waarop een cursus Duits gevolgd zou kunnen worden.