Nederlands voor Expats is een combinatie van een taal- en cultuurtraining

‘Nederlands voor Expats’ is een lesprogramma voor mensen in het bedrijfsleven, die voor een kortere of langere periode in Nederland (gaan) wonen en werken. De culturele verschillen en achtergronden, zowel zakelijk als privé, spelen voor de Expat een belangrijke rol, zeker wanneer men zich voor het eerst in een ander land gaat vestigen.

taaltrainingen voor uitbreiden zakelijk vocabulaire

Wat valt op bij een eerste kennismaking met Nederland? Wat is anders in Nederland als we kijken naar het woon- en werkklimaat?

De taaltraining ‘Nederlands voor Expats’ kan desgewenst samen met collega’s gevolgd worden of met de partner. Afhankelijk van de persoonlijke uitgangssituatie komen onderwerpen aan de orde als de zakelijke etiquette, sociale omgangsvormen. Er wordt geïnformeerd over het Nederlandse rechtssystemen & politieke systemen en over typische gewoontes en gebruiken.

Lesprogramma's
klaslokaal-Individueel_een_taal_leren

Neem onzekerheden weg bij Expats binnen je organisatie, de taalcursus 'Nederlands voor Expats' biedt de oplossing

Een effectieve communicatie is nauw verbonden met het beheersen van de Nederlandse taal. Voor Expats is het belangrijk om kennis te maken met culturele- en sociale verschillen om zo eventuele onzekerheden weg te nemen. Natuurlijk is de inhoud van deze training afgestemd op de branche en de functie waarin de cursist werkzaam is. De moedertaal en de kennis van andere talen zijn bepalend voor de snelheid en het gemak waarmee men Nederlands kan leren.

Vraag meer informatie aan
Aangesloten bij Leren en Werken

Wij zetten in op Taal

Taleninstituut ILC is partner van het Taalakkoord. Als partner informeren en enthousiasmeren wij de werkgever en delen wij onze kennis en ervaringen over het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid op de werkvloer.

Lesprogramma's

 • Individueel en intensief
 • Individueel en semi-intensief
 • Individueel gefaseerd
 • Gefaseerde groepstraining

Lesmethode

 • Effectief door uitvoerige intakeprocedure
 • Lesmateriaal is aangepast aan niveau
 • Gericht op een bepaald aspect binnen je organisatie
 • Gericht op bepaalde taalvaardigheden
 • Praktijkgericht dus direct toepasbaar

Leslocaties

 • ILC - Vlijmen
 • Incompany
 • Online

Wil je meer weten over deze onze taalcursus: Nederlands voor Expats?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Contact

Wij streven ernaar om je direct ‘onder te dompelen’ in de taal die je gaat leren. Door direct in de doeltaal te spreken merk je dat de drempel om te spreken steeds lager komt te liggen

1 op 1 Nederlands voor Expats

 • Maatwerk taaltraining Nederlands voor Expats

Iedere training Nederlands voor Expats is speciaal samengesteld voor de cursist. Nederlands voor Expats is een taalcursus die niet met standaard lesboeken of opgavenboekjes verzorgd wordt. Maar met inhoudelijke en afwisselende lessen en zinvolle opdrachten die stuk voor stuk betrekking hebben op het leerdoel dat de Expat wilt bereiken.

 • Leer de taal en cultuur van een native speaker

De lessen worden verzorgd door taaltrainer die minimaal HBO geschoold zijn. De Engelse taal wordt gebruikt als steuntaal.

 • Kwalitatieve, professionele lessen dankzij NRTO-keurmerk

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk. voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. ILC is een aanbieder met het NRTO-keurmerk. Wij zijn transparant over onze diensten en wij bieden adequate dienstverlening. Wij hebben een professionele omgang met onze klanten.

Wij streven naar een perfecte dienstverlening. Mocht je ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. Een gesprek met de betrokken medewerker of trainer leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je een klacht indienen. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met jou als klant. Jouw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij alleen maar als een kans om onze dienstverlening te verbeteren.