Een combinatie van een taal- en cultuurtraining

‘Nederlands voor Expats’ is een lesprogramma voor mensen in het bedrijfsleven, die voor een kortere of langere periode in Nederland (gaan) wonen en werken. De culturele verschillen en achtergronden, zowel zakelijk als privé, spelen voor de Expat een belangrijke rol, zeker wanneer men zich voor het eerst in een ander land gaat vestigen.

Wat valt op bij een eerste kennismaking met Nederland? Wat is anders in Nederland als we kijken naar het woon- en werkklimaat?

De taaltraining ‘Nederlands voor Expats’ kan desgewenst samen met collega’s gevolgd worden of met de partner. Afhankelijk van de persoonlijke uitgangssituatie komen onderwerpen aan de orde als de zakelijke etiquette, sociale omgangsvormen. Er wordt geïnformeerd over het Nederlandse rechtssystemen & politieke systemen en over typische gewoontes en gebruiken.

Leer verder

Meer motieven om Nederlands te leren

Effectieve communicatie is nauw verbonden met het beheersen van de taal. Voor Expats is het belangrijk om kennis te maken met culturele- en sociale verschillen om zo eventuele onzekerheden weg te nemen. Natuurlijk is de inhoud van deze training afgestemd op de branche en de functie waarin de cursist werkzaam is. De moedertaal en de kennis van andere talen zijn bepalend voor de snelheid en het gemak waarmee men Nederlands kan leren.

Wij zetten in op Taal

En zijn partner van het Taalakkoord. Als partner informeren en enthousiasmeren wij u als werkgever en delen wij graag onze kennis en ervaringen over het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid op de werkvloer.

Lesvormen

  • Intensieve taaltrainingen
  • Gefaseerde taaltrainingen

Samenstelling

  • Individuele taaltrainingen
  • Teamtrainingen

Leslocaties

  • ILC trainingscentrum Waalwijk
  • Incompany

Wilt u meer weten over deze onze taaltrainingen?

Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Contact
ILC _bezit_het_NRTO_Keurmerk

ILC is aangesloten bij de NRTO. De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland.

De kwaliteit wordt voortdurend bewaakt en er wordt continue gekeken naar verbetermogelijkheden. Een ander aspect van onze kwaliteitsnormering en uw zekerheid daarin, is dat wij beoordelen volgens de richtlijnen van het ‘Common European framework for language learning, teaching and assessment’. De richtlijnen van het European Framework zijn opgesteld door de Raad van Europa en vormen het stramien waarmee wij onder meer uw instapniveau, vorderingen en eindresultaten toetsen en vastleggen.