ILC is in alles flexibel behalve in kwaliteit

Deze taaltraining Nederlands voor Expats is bedoeld voor mensen in het bedrijfsleven, die voor een kortere of langere periode in Nederland (gaan) wonen en werken. Culturele verschillen en achtergronden, zowel zakelijk als privé, spelen voor de Expat een belangrijke rol, zeker wanneer men zich voor het eerst in een ander land gaat vestigen.

De taaltraining kan desgewenst samen met collega’s gevolgd worden, maar ook met de partner. Afhankelijk van de persoonlijke uitgangssituatie komen onderwerpen aan de orde als de zakelijke etiquette, sociale omgangsvormen. Er wordt geïnformeerd over het Nederlandse rechtssystemen & politieke systemen en over typische gewoontes en gebruiken.

Lesvorm

  • ILC Intensief
  • ILC Semi-intensief
  • ILC Gefaseerd

Samenstelling

  • Individuele taaltraining Nederlands
  • Groepstaaltraining Nederlands

Leslocatie

  • ILC Trainingslocatie Waalwijk
  • Incompany
  • Elke gewenste Flexplek

Nederland als woon- en werkland

Elke expat heeft andere motieven om Nederlands te leren. Bijvoorbeeld omdat de werkomgeving dit vereist of om beter sociale contacten op te kunnen bouwen. De moedertaal en de kennis van andere talen zijn bepalend voor de snelheid en het gemak waarmee men Nederlands kan leren. Om een programma op maat te kunnen samenstellen, heeft de cursist voor aanvang van de training een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we zowel de doelstelling als de vorm van de taaltraining.
Wanneer iemand al een basiskennis van het Nederlands heeft (bijvoorbeeld door taaltraining in het land van herkomst), kan aan de hand van een taaltest het instapniveau bepaald worden.

De training “Nederlands voor expats” is een combinatie van een taal- en cultuurtraining. Effectieve communicatie is immers nauw verbonden met het beheersen van de taal. Maar ook met de kennis van normen en waarden van het land waar men gaat wonen. Culturele verschillen en achtergronden, zowel zakelijk als privé, spelen voor expats een belangrijke rol. Dit speelt zeker wanneer men zich voor het eerst in een ander land gaat vestigen. Wat valt op bij een eerste kennismaking met Nederland?
Wat is anders in Nederland als we kijken naar het woon- en werkklimaat? Voor expats is het belangrijk om kennis te maken met culturele en sociale verschillen.

Lesvormen en samenstelling

Bij een individuele intensieve taaltraining heeft u binnen één week een degelijke basiskennis van de taal opgedaan. De intensieve lesvorm bestaat uit een aantal aaneengesloten lesdagen waar u dagelijks 5 uur les volgt van 60 minuten. Weliswaar is een semi-intensieve training identiek aan de intensieve training maar waar de lesdagen niet aaneengesloten gevolgd worden. De lesdagen van 4 of 5 uur kunt u verspreiden over meerdere weken.

Een individuele gefaseerde training is een taaltraining verspreid over een langere periode. Deze trainingen zijn flexibel in te plannen en af te stemmen op uw agenda. Bij deze lesvorm heeft u meer ruimte voor reflectie en tijd om de praktijkgerichte toepasbare kennis te oefenen.

Al onze trainingen kunnen in groepsverband gevolgd worden. Iedere extra deelnemer sluit aan voor € 10,- per uur. Aangenomen dat het instapniveau en doelstelling van de deelnemende cursisten nagenoeg hetzelfde zijn.

Kwaliteit ILC

De kwaliteit wordt voortdurend bewaakt en er wordt continue gekeken naar verbetermogelijkheden. Een ander aspect van onze kwaliteitsnormering en uw zekerheid daarin, is dat wij beoordelen volgens de richtlijnen van het ‘Common European framework for language learning, teaching and assessment’.
De richtlijnen van het European Framework zijn opgesteld door de Raad van Europa en vormen het stramien waarmee wij onder meer uw instapniveau, vorderingen en eindresultaten toetsen en vastleggen.

Daarnaast is ILC aangesloten bij de NRTO. De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland.