Taaltrainers, deskundig en persoonlijk

Ons netwerk bestaat uit professionele ‘native speaking’ taaltrainers. Veel van onze taaltrainers hebben hun kennis opgedaan door werkervaring in het bedrijfsleven of door verbonden te zijn geweest met diverse internationale organisaties. Onze taaltrainers zijn hoogopgeleide professionals en ze zijn in staat om de taaltraining inhoud te geven waarmee jij je doelstelling behaald.

Onze taaltrainers begrijpen dat een taal leren om veel meer gaat dan enkel woorden te plaatsen in een goede volgorde. Zij willen ook graag de sociaal culturele factoren meenemen die inherent zijn aan de taal waarin jij getraind wordt.

De flexibiliteit die wij bieden aan de taaltrainer geeft ruimte om vraag gestuurd invulling te geven aan de trainingen. Er is ook ruimte en tijd om aandacht te besteden aan bijvoorbeeld informatie te delen over overheidsstructuren of over sociale, geografische en demografische systemen van het land. De taaltrainer kan ook literatuur, kunst en de herkomst hiervan bespreken mocht dit een waardevolle aanvulling zijn.

 

Japans leren spreken

Interculturele communicatie staat voor cultuur, taal en de verbintenis

Kort samengevat is cultuur een combinatie van gedrag, normen & waarden, opvattingen, materiële & immateriële uitingen en natuurlijk de taal. Veel mensen hebben de misvatting dat interculturele communicatie gaat over het beheersen van een andere taal.

Taal is nodig om aan te kunnen sluiten op bepaalde verwachtingen van een klant of een gesprekspartner, voor een succesvolle integratie om te onderhandelen over juridische kwesties. Interculturele communicatie gaat over het begrijpen van verschillende culturen, de taal maar ook de gebruiken van een bepaald land. Taal is slechts een onderdeel van interculturele communicatie.

ILC _bezit_het_NRTO_Keurmerk

Het NRTO-keurmerk en de zekerheid van ILC

Een professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. ILC is een aanbieder met het NRTO-keurmerk. Wij zijn transparant over onze diensten en wij bieden adequate dienstverlening. Wij hebben een professionele omgang met onze klanten.

Wij streven naar een perfecte dienstverlening. Mocht je ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. Een gesprek met de betrokken medewerker of trainer leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je een klacht indienen. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met jou als klant. Jouw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij alleen maar als een kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Voor meer informatie over trainingen of andere vragen?

Dan kunt u hier contact opnemen.

Contact