Onze taaltrainers

Ons netwerk bestaat uit professionele ‘native speaking’ taaltrainers. Veel trainers hebben inhoudelijke kennis opgedaan door werkervaring in het bedrijfsleven of door verbonden te zijn geweest met diverse internationale organisaties. Onze trainers zijn hoogopgeleide professionals en in staat om de inhoud van de taaltraining aan te passen aan uw leerdoel, doelstelling en vragen.

Onze trainers begrijpen dat een taal leren om meer gaat dan enkel woorden te plaatsen in de goede volgorde. De trainers willen graag de sociaal culturele factoren meenemen die inherent zijn aan de taal. Afhankelijk van het leerdoel kan er aandacht besteed worden aan bijvoorbeeld de overheidsstructuur of de sociale, geografische en demografische systemen van het land. Wellicht de literatuur, kunst en de herkomst hiervan.

 

Japans leren spreken

Interculturele communicatie staat voor cultuur, taal en de verbintenis

Kort samengevat is cultuur een combinatie van gedrag, normen & waarden, opvattingen, materiële & immateriële uitingen en natuurlijk de taal. Veel mensen hebben de misvatting dat interculturele communicatie gaat over het beheersen van een andere taal.

Taal is nodig om aan te kunnen sluiten op bepaalde verwachtingen van een klant of een gesprekspartner, voor een succesvolle integratie om te onderhandelen over juridische kwesties. Interculturele communicatie gaat over het begrijpen van verschillende culturen, de taal maar ook de gebruiken van een bepaald land. Taal is slechts een onderdeel van interculturele communicatie.

ILC _bezit_het_NRTO_Keurmerk

Het NRTO-keurmerk

ILC is aangesloten bij de NRTO ‘Nederlandse Raad voor Training en Opleiding’. Wij zijn in het bezit van het NRTO-keurmerk. Een onafhankelijke, externe organisatie toetst tijdens een audit of een NRTO-lid voldoet aan de geformuleerde kwaliteitseisen.

Voor meer informatie over trainingen of andere vragen?

Dan kunt u hier contact opnemen.

Contact