Zweeds leren

 • 100% maatwerk
 • Zweeds leren van een ‘native speaking’ professional
 • Met flexibel lesrooster

Zweeds voor beginners

De taalcursus Zweeds voor beginners is bedoeld voor ‘absolute beginners’ die graag willen starten met het leren van de Zweedse taal. Met een basiscursus Zweeds voor beginners leer je de basisgrammatica, je verwerft een basisvocabulaire en je leert veel over de Zweedse cultuur. Een taalcursus Zweeds voor beginners start altijd met een persoonlijk intakegesprek met de trainer. Dit intakegesprek is een essentieel onderdeel van de cursus zodat het samenstellen van de taalcursus Zweeds voor beginners altijd een passende taalcursus is; persoonlijk en doelgericht! In overleg met je taaltrainer stem je het lesprogramma af. De lessen kunnen meerdere keren per week gevolgd worden. Het is niet nodig om een vast lesschema te volgen, in overleg kunnen de lessen ingepland worden naar wens. De individuele lesprogramma’s zijn inhoudelijk aangepast op niveau, interesse en leerdoel.

Zweeds voor gevorderden

Omdat de Zweedse taal een zustertaal is van het Nederlands, klinkt Zweeds voor de Nederlanders bekend in de oren. Een vervolgcursus ‘Zweeds voor gevorderde’ biedt een extra verdieping van de Zweedse taal.

Cursus Business Zweeds op gevorderd niveau

Het beheersen van de Zweedse taal heeft voordelen in het bedrijfsleven en in de samenleving in het algemeen. Om je professioneel op de Zweedse markt te begeven is het beheersen van de Zweedse taal een pré. Een individuele taalcursus Business Zweeds is altijd maatwerk en wordt afgestemd op je werkgebied en leerdoel. Er worden onderwerpen behandeld zoals vergaderen, internet, handelen, IT, adverteren, bankieren enz,.

Emigreren naar Zweden

Als je gaat wonen en werken in Zweden is een taalcursus Zweeds zeker aan te raden. Hoe eerder je de taal kent, hoe sneller je inburgert en je draai vindt in de Zweedse samenleving. Het helpt je ook bij het vinden van werk. Ter verdieping van de Zweedse taal is er speciaal voor nieuwkomers de cursus Svenska För Invandrare (SFI). (Zweeds voor immigranten).

Is Zweeds leren moeilijk?

Zweeds is een boeiende taal en heeft raakpunten met het Engels en Nederlands, Zweeds behoort ook tot dezelfde groep als Deens, Noors en is een iets verdere familie van het Duits, Nederlands en Engels. Luister- en spreekvaardigheid vergen meer inspanning omdat sommige uitspraakregels niet vastliggen. Het spreektempo van de Zweden ligt vaak hoog.

Hoe lang duurt het om Zweeds te leren?

Iedere taaltraining start met een persoonlijk intakegesprek met een ‘native speaking’ taaltrainer, dus ook de cursus Zweeds. Dit gesprek is een essentieel onderdeel zodat de cursus inhoudelijk compleet afgestemd is op instapniveau, interesse en leerdoel. Naast de taal wordt ook veel aandacht besteed aan de Zweedse cultuur en gebruiken in Zweden. Als je een individueel lesprogramma volgt dan ontvang je directe feedback van je trainer. De aangeboden lesstof is ook optimaal afgestemd op jouw tempo. Daarom kan het tempo Zweeds leren hoog liggen. Door tijd te besteden aan zelfstudie naast de intensieve contacturen met je taaltrainer kun je binnen een zeer korte tijd grote stappen maken. Misschien heb je aan één traject al voldoende omdat je dan al beschikt over een basiswoordenschat van het Zweeds.

Cursus zweeds

Online Zweeds leren

De lesprogramma’s verzorgen we ook online. De lessen blijven interactief en de lesmethodes zorgvuldig geselecteerd op ieders leerstijl en leerdoel. Ook de online lessen blijven persoonlijk en op maat aangeboden. Online Zweeds leren geeft als extra voordeel dat je flexibeler bent in het plannen omdat de reistijd geen belemmering geeft.

Vraag naar de mogelijkheden

Waar kan ik Zweeds leren?

Lesprogramma's

 • Individueel en intensief
 • Individueel en semi-intensief
 • Individueel gefaseerd
 • Gefaseerde groepstraining
 • Workshop

Lesmethode

 • Effectief door uitvoerige intakeprocedure
 • Lesmateriaal is aangepast aan instapniveau
 • Gericht op een bepaald facetten binnen je organisatie of je interesses
 • Gericht op bepaalde taalvaardigheden
 • Praktijkgericht dus direct toepasbaar

Leslocaties

 • ILC - Vlijmen
 • Incompany
 • Online

Zweeds leren, online en offline

Wij bieden je een flexibele lesrooster dat wil zeggen dat lessen altijd in onderling overleg met de trainer te verschuiven zijn naar een ander moment. We bieden je ook de mogelijkheid om online lessen af te wisselen met fysieke lessen. De online les Zweeds gaat inhoudelijk verder waar je met je vorige fysieke les gebleven bent.

Vraag informatie aan
zakelijke_taaltrainingen

De groepscursus Zweeds is 100% maatwerk: ook voor organisaties

Binnen een organisatie wordt altijd gestreefd naar het goed uitvoeren van de werkzaamheden. Bedrijven fuseren, worden overgenomen, krijgen buitenlandse hoofdkantoren, of buitenlandse bestuurders. In een relatief korte tijd dienen de medewerkers te moeten communiceren in een andere taal. Telefoongesprekken, conference calls, e-mails, afdeling klantenservice en rapporten zijn niet meer in het Nederlands maar moeten voor iedereen toegankelijk zijn, in (vaak) het Engels.

“De taalstrategie dient kwetsbaarheid te voorkomen en een voorsprong te creëren op de concurrentie”

Voor organisaties en bedrijven is het van belang dat binnen een korte tijd doelen worden behaald. Door onze werkwijze behalen we dan ook een zo hoog mogelijk eindresultaat. De lesinhoud van een groepscursus is afgestemd op de disciplines waarin de cursisten werkzaam zijn. We hanteren kleine groepen met een nagenoeg gelijke doelstelling.  Bij het indelen van de groepen wordt rekening gehouden met leerstijl, vooropleiding, kennis van andere vreemde talen, werkgebied en functie enz..

 • Voor organisaties nemen we, indien gewenst, de planning vanaf aanmelding tot en met het uitreiken van de certificaten over.

 

Vraag naar de mogelijkheden
ILC taleninstituut

ILC en het ERK

Het ERK beschrijft WAT en ook HOE GOED het taalgebruik is: de kwaliteit van je ’taalbeheersing’. Denk bijvoorbeeld aan communicatieve taalactiviteiten: alles WAT je in een vreemde taal doet. Communicatieve taalcompetenties beschrijven de verschillende aspecten van je taalbeheersing in de communicatie (HOE GOED). Europees Referentiekader (ERK), in het Engels: Common European Framework of Reference (CEFR), is een systeem dat de beheersing van een vreemde taal op verschillende niveaus beschrijft: zowel de taalactiviteiten als de competenties en de strategieën die nodig zijn om die activiteiten uit te voeren.

Kies voor zekerheid en kwaliteit bij ILC

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. ILC is een aanbieder met het NRTO-keurmerk. Wij zijn transparant over onze diensten en wij bieden adequate dienstverlening. Wij hebben een professionele omgang met onze klanten.

Wij streven naar een perfecte dienstverlening. Mocht je ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. Een gesprek met de betrokken medewerker of trainer leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je een klacht indienen. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met jou als klant. Jouw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij alleen maar als een kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Wij streven ernaar om je direct 'onder te dompelen' in de Zweedse taal

Door je direct in het Zweeds aan te spreken merk je dat de drempel om te praten steeds lager komt te liggen. We werken niet met vaste lesprogramma’s, maar stellen de taalcursus inhoudelijk op maat samen.

Taalcursus Zweeds volgen?

Neem contact op via ons contactformulier, maak gebruik van WhatsApp of bel naar 0416 563000

Meer informatie aanvragen