Lær deg norsk

Waarom Noors leren?

Noors leren draagt ​​bij aan de bereidheid culturele verscheidenheid te waarderen. Het beheersen van de Noorse taal heeft voordelen in het bedrijfsleven en in de maatschappij in het algemeen. De Noorse taal is nauw verwant aan de andere twee vasteland-Scandinavische talen, nl. het Deens en het Zweeds.

 • 100% maatwerk
 • Noors leren van een ‘native speaking’ professional
 • Flexibel lesrooster
 • Online en offline

Wat is de taal in Noorwegen?

Wist je dat er twee vormen van het Noors zijn? Namelijk Bokmål en Nynorsk. In de praktijk wordt voornamelijk Bokmål gebruikt. De zakelijke gesprekken gaan bij voorkeur in het Noors, gevolgd door Engels en Duits. In Noorwegen spreekt men over het algemeen de Engelse taal goed, maar zij stellen het wel op prijs als je de Noorse taal spreekt al zijn het maar enkele zinnen. Oefenen in deze twee talen? Neem dan is een kijkje bij de cursus zakelijk Engels en de cursus zakelijk Duits.

Noors leren voor beginners

Een taalcursus Noors voor beginners is bedoeld voor ‘absolute beginners’ die weinig of geen ervaring hebben met de Noorse taal. Met een basiscursus Noors voor beginners leer je de basisgrammatica, je verwerft een basisvocabulaire en er wordt veel aandacht besteed aan de juiste uitspraak. Naast de fonologische aandacht en grammatica wordt er ook tijd besteed aan Noorse culturele zaken en kennis over Noorwegen.
Een taalcursus Noors voor beginners start met een persoonlijk intakegesprek met de trainer. Dit intakegesprek is een essentieel onderdeel van de cursus zodat het samenstellen van de taalcursus Noors voor beginners altijd een passende training is; persoonlijk en doelgericht!

Met een individueel lesprogramma Noors ontvang je directe feedback van je taaltrainer en is de beste basis om in een korte tijd de Noorse taalvaardigheid te vergroten. De aangeboden lesstof is optimaal afgestemd op jouw tempo. Door naast de intensieve contacturen met je taaltrainer veel tijd te besteden aan zelfstudie, kun je binnen een zeer korte tijd grote stappen maken. In overleg met je taaltrainer stem je het lesprogramma af. De lessen kunnen meerdere keren per week gevolgd worden, maar kunnen ook verdeeld worden over een langere periode. Het is niet nodig om een vast lesschema te af te spreken, in overleg kunnen de lessen ingepland worden naar wens.

De individuele lesprogramma’s zijn inhoudelijk aangepast aan het instapniveau, interessegebied en leerdoel. Naast de Noorse taal leer je ook inzicht in de Noorse gebruiken zoals bijvoorbeeld:” iemand in de rede vallen”, dit wordt als erg onbeleefd ervaren.

Is Noors een moeilijke taal om te leren?

Voor Nederlandstaligen is Noors makkelijker dan de meeste andere talen. Dit komt omdat deze twee talen een beetje op elkaar lijken. Noors en Nederlands lijken in woordenschat en in andere opzichten een beetje op elkaar. Je kunt als Nederlandstalige de betekenis van veel Noorse woorden en zinnen raden. Toch moet je er, zoals met elke taal, tijd en energie in steken om de taal goed te leren. Maar met de juiste leermiddelen en een toegewijde taaltrainer helpt ILC je de Noorse taal onder de knie te krijgen en zelfverzekerd te spreken.

klaslokaal-Individueel_een_taal_leren

Online Noors leren

De lesprogramma’s verzorgen we ook online. De lessen blijven interactief en de lesmethodes zorgvuldig geselecteerd op ieders leerstijl en leerdoel. Ook de online lessen blijven persoonlijk en op maat aangeboden. Online Noors leren geeft als extra voordeel dat je flexibeler bent in het plannen omdat de reistijd geen belemmering geeft.

Meer informatie aanvragen

Waar kan ik Noors leren?

Lesprogramma's

 • Individueel en intensief
 • Individueel en semi-intensief
 • Individueel gefaseerd
 • Gefaseerde groepstraining
 • Workshop

Lesmethode

 • Effectief door voorafgaand de uitvoerige intakeprocedure
 • Lesmateriaal is aangepast aan je niveau en leerdoel
 • Gericht op een bepaald facet binnen je organisatie
 • Algemene taalcursus Noors of juist gericht op bepaalde taalvaardigheden
 • Praktijkgericht dus direct toepasbaar

Leslocaties

 • ILC – Vlijmen
 • Incompany
 • Online
Groepscursus_Duits

Volg de cursus Noors zowel online als offline

Wij bieden je een flexibele lesrooster. De lessen zijn in onderling overleg altijd te verschuiven naar een ander moment. Maar ook de locatie kunnen we per les met je afspreken. Zo kun je Noors online volgen en fysiek. De online contactlesuren worden afgewisseld met fysieke lesuren. De online taaltraining Noors gaat inhoudelijk verder waar je met je vorige fysieke les gebleven bent.

Vraag meer informatie aan
Noors leren

Hoe snel kun je Noors leren?

ILC biedt diverse lesprogramma’s op maat, persoonlijk en resultaatgericht waarmee je de Noorse taal snel kunt leren. Uiteraard is het behalen van je doelstelling afhankelijk van het aantal uur dat je per week besteed aan het oefenen. Bij een individuele training ontvang je directe feedback. Alle aandacht en de lesinhoud zijn optimaal op het individu afgestemd.

We starten een taalcursus Noors met een open inschrijving zodra we 4 aanmeldingen hebben ontvangen. Wil je een algemene taalcursus volgen, meld je snel aan.

Meer informatie aanvragen

De groepscursus Noors is 100% maatwerk ook voor bedrijven en organisaties

Binnen een organisatie wordt altijd gestreefd naar het goed uitvoeren van de werkzaamheden. Bedrijven fuseren, worden overgenomen, krijgen buitenlandse hoofdkantoren, of buitenlandse bestuurders. In een relatief korte tijd dienen de medewerkers te moeten communiceren in een andere taal. Telefoongesprekken, conference calls, e-mails, afdeling klantenservice en rapporten zijn niet meer in het Nederlands maar moeten voor iedereen toegankelijk zijn, in (vaak) het Engels.

“Het ontbreken van een taalstrategie is een blinde vlek en maakt (internationale) bedrijven erg kwetsbaar”

Voor organisaties en bedrijven is het van belang dat binnen een korte tijd doelen worden behaald. Met onze werkwijze behalen we dan ook een zo hoog mogelijk eindresultaat. De lesinhoud van een groepscursus is afgestemd op de disciplines waarin de cursisten werkzaam zijn. We hanteren kleine groepen met een nagenoeg gelijke doelstelling.  Bij het indelen van de groepen wordt rekening gehouden met leerstijl, vooropleiding, kennis van andere vreemde talen, werkgebied en functie enz..

 • Voor organisaties nemen we, indien gewenst, de planning vanaf aanmelding tot en met het uitreiken van de certificaten over.

Elke taal en cultuur kent zijn eigen omgangsvormen: wanneer je deze goed beheerst wordt zakendoen een stuk gemakkelijker. Bij taleninstituut ILC leer je daarom naast de taal ook de culturele en zakelijke gebruiken van een land kennen.

Cursus Noors

ILC en het ERK

Het ERK beschrijft WAT en ook HOE GOED het taalgebruik is: de kwaliteit van je ’taalbeheersing’. Denk bijvoorbeeld aan communicatieve taalactiviteiten: alles WAT je in een vreemde taal doet. Communicatieve taalcompetenties beschrijven de verschillende aspecten van je taalbeheersing in de communicatie (HOE GOED). Europees Referentiekader (ERK), in het Engels: Common European Framework of Reference (CEFR), is een systeem dat de beheersing van een vreemde taal op verschillende niveaus beschrijft: zowel de taalactiviteiten als de competenties en de strategieën die nodig zijn om die activiteiten uit te voeren.

Vraag informatie aan

Wij streven ernaar om je direct 'onder te dompelen' in de Noorse taal

Door je direct in het Noors aan te spreken merk je dat de drempel om te praten steeds lager komt te liggen. We werken niet met vaste lesprogramma’s, maar stellen de taalcursus inhoudelijk op maat samen.

Taalcursus Noors volgen

Neem contact op via ons contactformulier, maak gebruik van WhatsApp of bel naar 0416 563000

Contact
ILC in bezit van het keurmerk

Kies voor zekerheid en kwaliteit bij ILC

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. ILC is een aanbieder met het NRTO-keurmerk. Wij zijn transparant over onze diensten en wij bieden adequate dienstverlening. Wij hebben een professionele omgang met onze klanten.

Wij streven naar een perfecte dienstverlening. Mocht je ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. Een gesprek met de betrokken medewerker of trainer leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je een klacht indienen. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met jou als klant. Jouw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij alleen maar als een kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Meer over het NRTO-keurmerk