Tel mee met Taal is beschikbaar voor iedere werkgever!

ILC vraagt deze subsidie kosteloos voor u aan

Wanneer wij voor jou optreden als intermediair dan verzorgen wij naast het indienen van de aanvraag ook de terugkoppeling naar de instanties. En tijdens de taaltrainingen toetsen en bewaken we de vorderingen.

Als jij als werkgever Nederlandse taallessen wilt aanbieden aan je werknemers stap dan nu in. Vergoedingen lopen op tot 67%. De subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’ kan voor zowel individuele – als groepstrainingen Nederlands gebruikt worden.

Subsidieregeling Tel mee met Taal

Tel mee met Taal om laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden!

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer heeft verschillende voordelen, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. De subsidieregeling Tel mee met Taal is voor iedere werknemer die een achterstand heeft in taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden. De subsidie kan ook voor zzp’ers aangevraagd worden die voor je bedrijf werken. Of andere werknemers waarmee een tijdelijke arbeidsrelatie aangegaan is.  De subsidieregeling maakt geen onderscheidt of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant.

Informeer naar de mogelijkheden
Gratis aanvragen bij ILC

Tot 28 februari 2022 kunnen werkgevers subsidie aanvragen

Dit jaar is er 2,9 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van laaggeletterdheid voor laaggeletterde werknemers!

De voordelen om ‘Nederlands op de werkvloer’ te spreken

Onderzoek toont aan dat investeren in basisvaardigheden op de werkvloer verschillende voordelen bevat. Deze voordelen tellen niet alleen voor de werknemer maar ook voor de werkgever. Er worden minder fouten gemaakt op de werkvloer en de bijkomende voordelen zijn dat het ziekteverzuim en de werkstress verminderd. Doordat een werknemer zich beter kan verwoorden, groeit het zelfvertrouwen en kunnen zij meer zelfstandig werken. Vele werkgevers die geïnvesteerd hebben in taaltraject zullen beamen. De  werknemer zich meer betrokken bij de organisatie.

Informeer naar de mogelijkheden

De Nederlandse taaltrainingen  zijn volledig afgestemd is op jouw behoefte als opdrachtgever. Nederlandse taallessen die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden van de medewerkers verzorgen we incompany bij ILC of op iedere andere gewenste locatie. Voorafgaand aan deze taaltrainingen voor de Nederlandse taal verzamelen we zoveel mogelijk informatie over onder andere werkprocessen en veiligheidsvoorschriften. Zo dienen deze maatwerk taaltrainingen ook echt iets toe aan het ‘Nederlands op de werkvloer’.

 

IlC is aangesloten bij de NRTO ‘Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

Dit keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit. Om het NRTO keurmerk te verkrijgen moet ILC voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Een onafhankelijke organisatie heeft ILC getoetst tijdens een audit of wij als NTRO-lid voldoen aan de geformuleerde kwaliteitseisen.

De subsidie Tel mee met Taal 2021-2024 is bedoeld voor het verbeteren van basisvaardigheden (taal-, reken- en digitale vaardigheden) bij volwassenen, en hiermee het voorkomen van achterstanden bij kinderen. U kunt deze subsidie voor het jaar 2022 aanvragen vanaf 1 januari tot en met 28 februari 2022.