Nederlands leren

Er zijn meer dan 24 miljoen Nederlandstaligen. Zo’n 17 miljoen van hen wonen in Nederland, 6,5 miljoen in België, en 400.000 in Suriname. Nederlands leren bij ILC voor beginners, gevorderden en vergevorderden.

Elk individu is uniek en daarom is elke taaltraining uniek. Is het Nederlands uw moedertaal en wilt u uw Nederlandse grammatica en spelling verbeteren of u wilt Nederlands leren als tweede taal? ILC Taleninstituut biedt zowel NT1 als NT2 taaltrainingen aan.

Praat Nederlands met me, leer Nederlands

Steeds meer bedrijven ervaren dat goed Nederlands spreken op de werkvloer essentieel is. Het niet begrijpen van werkinstructies en veiligheidseisen kan grote gevolgen hebben. Ook leren collega’s elkaar te begrijpen en bevordert het spreken van dezelfde taal de samenwerking.

Tegenwoordig zijn er subsidieregelingen voor werkgevers, waardoor het financieel aantrekkelijker wordt gemaakt om een start te maken met het Nederlands op uw werkvloer. 

ILC Taleninstituut hanteert verschillende lesvormen

Bij een individuele intensieve taaltraining Nederlands heeft u binnen één week een degelijke basiskennis van de taal opgedaan. De intensieve lesvorm bestaat uit een aantal aaneengesloten lesdagen waar u dagelijks 5 uur les volgt van 60 minuten. Weliswaar is een semi-intensieve training identiek aan de intensieve training maar waar de lesdagen niet aaneengesloten gevolgd worden. De lesdagen van 4 of 5 uur kunt u verspreiden over meerdere weken.

Een individuele gefaseerde training Nederlands is een taaltraining verspreid over een langere periode. Deze taaltrainingen zijn flexibel in te plannen en af te stemmen op uw agenda. Bij deze lesvorm heeft u meer ruimte voor reflectie en tijd om de praktijkgerichte toepasbare kennis te oefenen.

Al onze trainingen kunnen in groepsverband gevolgd worden. Iedere extra deelnemer sluit aan voor € 10,- per uur. Aangenomen dat het instapniveau en doelstelling van de deelnemende cursisten nagenoeg hetzelfde zijn.

Nederlands leren op maat

Is het schrijven van brieven, e-mails of rapporten niet bepaald uw favoriete bezigheid maar wordt dit in uw werk toch geregeld van u verwacht? Kost het u veel tijd om een goede brief, rapport of voorstel te schrijven of een presentatie voor te bereiden? Vindt u het lastig om kort en bondig uw gedachten over te brengen? 

Voorafgaand aan iedere taaltraining Nederlands wordt er een persoonlijk intakegesprek gevoerd, waarin we niet alleen u, maar vooral uw doelstelling en wensen leren kennen. Voor iedereen is een taal leren anders, daarom geloven wij in maatwerk. We spitsen de cursus Nederlands toe op uw leerdoel zodat u na afloop van de training als een professional nog succesvoller communiceert.

Lesvorm

  • ILC Intensief
  • ILC Semi-intensief
  • ILC Gefaseerd

Samenstelling

  • Individuele lessen
  • Groepstrainingen

Leslocatie

  • ILC Trainingslocatie Waalwijk
  • Incompany
  • Elke gewenste Flexplek

Nederlands voor Expats, een taal- en cultuurtraining

Taal, cultuur en communicatie

Naast de taal leren hebben we ook een specifieke training die zich meer focust op het leren kennen van de ‘Nederlandse cultuur’. Deze training is bedoeld voor mensen in het bedrijfsleven, die voor een kortere of langere periode in Nederland (gaan) wonen en werken. Culturele verschillen, zowel zakelijk als privé, spelen voor de Expat een belangrijke rol, zeker wanneer men zich voor het eerst in een ander land gaat vestigen. Wat valt op bij een eerste kennismaking met Nederland? Wat is anders in Nederland als we kijken naar het woon- en werkklimaat? Voor Expats is het belangrijk om kennis te maken met culturele en sociale verschillen om zo eventuele onzekerheden weg te nemen.

Leer Nederlands met Anja

“Ik ben opgeleid als docent Nederlands en stond een aantal jaren aan het roer van ILC. Eerlijk is eerlijk, ik heb het lesgeven gemist. Ik keek er naar uit om weer zelf als taaltrainer aan de slag te gaan en me meer bezig te houden met innovaties en ontwikkelingen op didactisch vlak.

Het leek me de meest logische stap om me terug te trekken als algemeen directeur maar dat kon niet zonder goede opvolging en die heb ik gevonden in Lineke.

Ze beschikt over een grote dosis enthousiasme en is ze in staat om situaties snel te doorzien en daarnaar te handelen. Ik ben een blij en trots mens met deze aanpassing die ILC alleen maar ten goede zal komen.”

 

Teken van kwaliteit en professionaliteit

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.