Nederlands leren aan uw medewerkers

De taaltraining ‘Nederlands op de werkvloer’ is een lesprogramma dat volledig afgestemd is op de behoefte van de opdrachtgever. Nederlandse taallessen die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden van uw medewerkers verzorgen we incompany. De trainer komt dan de lessen bij u op locatie verzorgen. Voorafgaand aan deze taaltrainingen verzamelen we zoveel mogelijk informatie over onder andere werkprocessen en veiligheidsvoorschriften zodat deze dienen als onderdeel van de taaltraining ‘Nederlandse taal op de werkvloer’. 

 

Praat Nederlands tegen mij

Steeds meer bedrijven ervaren dat goed Nederlands spreken op de werkvloer belangrijk is voor het overbrengen van werkinstructies en veiligheidseisen. Om u als werkgever financieel tegemoet te komen in de kosten van deze Nederlandse taallessen kunt u tot 31 mei 2020 een subsidie aanvragen. De subsidieregeling heet ‘Tel mee met Taal’. Wij verzorgen voor u de aanvraag. Plus we monitoren het traject en blijven verantwoordelijk voor de correcte afwikkeling.

Tel mee met Taal

Een volledig inhoudelijk afgestemd lesprogramma

In overleg met teamleiders en/of HR stellen we het lesprogramma samen. Uw medewerkers volgen een lesprogramma op maat in kleine groepen met een nagenoeg gelijk instapniveau. Door met kleine groepen te werken en een goede groepssamenstelling te vormen houden we de motivatie hoog. De training blijft persoonlijk en er is voldoende ruimte voor interactie. U blijft op de hoogte door de wekelijkse digitale terugkoppelingen waarin onderwerpen en voortgang worden teruggekoppeld.

Meer informatie

Wij zetten in op Taal

En zijn partner van het Taalakkoord. Als partner informeren en enthousiasmeren wij u als werkgever en delen wij graag onze kennis en ervaringen over het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid op de werkvloer.

Lesvormen

  • Gefaseerde taaltrainingen

Samenstelling

  • Teamtrainingen

Leslocaties

  • ILC - trainingscentrum te Waalwijk
  • Incompany
ILC _bezit_het_NRTO_Keurmerk

ILC is aangesloten bij de NRTO. De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland.

Het certificaat toont een overzicht van de resultaten per taalvaardigheid

Taalniveaus kun je met elkaar vergelijken met het Europees ReferentieKader voor de Talen. Het Europees ReferentieKader is een vastgesteld Europees raamwerk van niveauomschrijvingen voor de moderne talen. Het ERK beschrijft dus taalvaardigheidsniveaus van taalbeheersing.

Het beschrijft wat je moet kunnen, in welke contexten en voor welke doelen en hoe goed moet je dat kunnen.

Het Referentiekader heeft 6 vaardigheidsniveaus gedefinieerd waarmee de voortgang kan worden gemeten in iedere fase van het leerproces. Het ERK heet in het Engels, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, CFER is ontwikkeld door de Raad van Europa. Het ERK beschrijft dus taalvaardigheidsniveaus van taalbeheersing. Na afloop van iedere training ontvangt de cursist een certificaat met daarop de behaalde resultaten.

Bent u benieuwd naar onze taaltrainingen Nederlands leren voor beginners?

Neem dan contact op met ons, we helpen u graag verder.

Offerte