Nederlands leren? Dat kan nu met subsidie

De taaltraining ‘Nederlands op de werkvloer’ is een lesprogramma dat volledig afgestemd is op de behoefte van de opdrachtgever. Nederlandse taallessen die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden van uw medewerkers verzorgen we incompany. De trainer komt de lessen op de locatie van de organisatie verzorgen. Voorafgaand aan deze taaltrainingen verzamelen we zoveel mogelijk informatie over onder andere werkprocessen en veiligheidsvoorschriften zodat deze dienen als onderdeel van de maatwerk taaltraining ‘Nederlandse taal op de werkvloer’. 

 

Subsidieregeling 'Tel mee met Taal' 2022 - 2024

Steeds meer bedrijven ervaren dat goed Nederlands spreken op de werkvloer belangrijk is voor het overbrengen van werkinstructies en veiligheidseisen.  Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die voor je bedrijf werken. Of andere werknemers waarmee je een minder duurzame arbeidsrelatie bent aangegaan. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke arbeidsplaatsen of  beschut werk.

Tel mee met Taal

Een volledig inhoudelijk afgestemd lesprogramma

In overleg met teamleiders en/of HR stellen we het lesprogramma samen. Uw medewerkers volgen een lesprogramma op maat in kleine groepen met een nagenoeg gelijk instapniveau. Door met kleine groepen te werken en een goede groepssamenstelling te vormen houden we de motivatie hoog. De training blijft persoonlijk en er is voldoende ruimte voor interactie. U blijft op de hoogte door de wekelijkse digitale terugkoppelingen waarin onderwerpen en voortgang worden teruggekoppeld.

Meer informatie
Aangesloten bij Leren en Werken

Wij zetten in op Nederlandse Taal

En zijn partner van het Taalakkoord. Als partner informeren en enthousiasmeren wij u als werkgever en delen wij graag onze kennis en ervaringen over het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid op de werkvloer. Daarnaast is het ook mogelijk om een cursus zakelijk Nederlands te volgen.

Lesprogramma's

 • Individueel en intensief
 • Individueel en semi-intensief
 • Individueel gefaseerd
 • Gefaseerde groepstrainingen

Lesmethode

 • Effectief door uitvoerige intakeprocedure om leermogelijkheden te bepalen
 • Maatwerk door het aanbieden van materiaal dat aangepast is aan niveau en wens
 • Persoonlijk en interactief door vraag gestuurde karakter
 • Ervaren gecertificeerde taaltrainers (NT2)
 • Efficiënt door praktijkgericht te leren dus direct toepasbaar

Leslocaties

 • ILC - 's-Hertogenbosch (Vlijmen)
 • Incompany
 • Online
ILC _bezit_het_NRTO_Keurmerk

Kies voor zekerheid en kwaliteit bij ILC

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. ILC is een aanbieder met het NRTO-keurmerk. Wij zijn transparant over onze diensten en wij bieden adequate dienstverlening. Wij hebben een professionele omgang met onze klanten.

ILC en het ERK

ILC en het ERK

Het ERK beschrijft WAT en ook HOE GOED het taalgebruik is: de kwaliteit van je ’taalbeheersing’. Denk bijvoorbeeld aan communicatieve taalactiviteiten: alles WAT je in een vreemde taal doet. Communicatieve taalcompetenties beschrijven de verschillende aspecten van je taalbeheersing in de communicatie (HOE GOED). Europees Referentiekader (ERK), in het Engels: Common European Framework of Reference (CEFR), is een systeem dat de beheersing van een vreemde taal op verschillende niveaus beschrijft: zowel de taalactiviteiten als de competenties en de strategieën die nodig zijn om die activiteiten uit te voeren.

Vraag naar de mogelijkheden

Wij willen graag een perfecte dienstverlening bieden. Mocht je ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. Een gesprek met de betrokken medewerker of trainer leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je een klacht indienen. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met jou als klant. Jouw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij alleen maar als een kans om onze diensten te verbeteren.

Bent u benieuwd naar onze taaltrainingen Nederlands leren voor beginners?

Neem dan contact op met ons, we helpen u graag verder.

Offerte