Geschäftskommunikation, zakelijk Duits

Natuurlijk moet je de kennis van het zakelijk Duits op orde hebben als je de betrekking met onze oosterburen intensiveert. Duitsland is voor Nederland een zeer belangrijke handelspartner waar het enorm op prijs gesteld wordt als besprekingen in de Duitse taal gevoerd kunnen worden. Het is daarom van belang dat je de taal op zakelijk niveau leert en dat je een gedegen kennis hebt van de zakelijke Duitse etiquette. Dit geldt vooral bij het traditionele midden- en kleinbedrijf. Een gedegen kennis van de zakelijke Duitse taal en de Duitse cultuur zorgt voor een efficiëntere en succesvollere wijze van communiceren. Zakelijk Duits leren, Geschäftskommunikation, is voor iedereen aan te raden die zakelijke contacten onderhoudt met Duitssprekenden.

Duits op zakelijk niveau durven te spreken

Wie communiceert in een andere taal verlegt per definitie zijn grenzen. Professionals die de taal en cultuur van hun handelspartner begrijpen en spreken hebben een voorsprong. Vanuit het bedrijfsleven is het besef ontstaan om de zakelijk Duitse taal aanzienlijk te verbeteren. Wij hebben al ruim 30 jaar ervaring hebben opgebouwd in verzorgen van taalcursussen zakelijk Duits zodat we veel kennis in huis hebben over de meest uiteenlopende branches. Individueel een taalcursus zakelijk Duits volgen, vergroot je kennis enorm waardoor je zelfvertrouwen een geweldige boost krijgt.

Zakelijk Duits online

Alle lesprogramma’s verzorgen we online. De trainer zorgt dat de online taalcursus zakelijk Duits interactief blijft en dat er voldoende ruimte is om vragen te stellen en te discussiëren. De individuele online taalcursus zakelijk Duits is maatwerk, dus inhoudelijk afgestemd op je werkgebied binnen je branche en afgestemd je functie en mogelijk gericht op een bepaalde taalvaardigheid. Een online taalcursus zakelijk Duits betekent dus niet dat je een standaard e-learning programma doorloopt. Online zakelijk Duits volgen geeft als extra voordeel dat je flexibeler bent in het plannen omdat de reistijd geen belemmering geeft.

Duits leren

Gefaseerd en individueel een taalcursus zakelijk Duits volgen? Praten over je werk, producten en diensten

Werkgerelateerde onderwerpen en voorbeelden uit de praktijk dienen als vast onderdeel van de maatwerk cursus zakelijk Duits. Het vraaggestuurde karakter, het persoonlijke en het interactieve van de lessen, waar werk en zaken besproken  worden, zijn kenmerkend voor alle zakelijke taalcursus die we verzorgen. Taalvaardigheden leer je niet in één dag en het is prettig om het geleerde in de praktijk uit te proberen zodat je op de terugkommomenten met je trainer kunt reflecteren.

Als je bijvoorbeeld gaandeweg merkt dat je meer nadruk wilt leggen op bepaalde onderwerpen of vaardigheden, dan past de trainer de lesstof aan.

De gefaseerde taalcursus zakelijk Duits is te volgen gedurende een langere periode. Gaat je voorkeur uit naar een korter en intensiever taaltraject dan volg je een intensief of een semi-intensief traject.

Vraag meer informatie aan

Lesprogramma's voor zakelijke taalcursussen

 • Individueel en intensief
 • Individueel en semi-intensief
 • Individueel gefaseerd
 • Gefaseerde groepstraining
 • Workshop

Lesmethode

 • Effectief door uitvoerige intakeprocedure
 • Lesmateriaal is aangepast aan niveau
 • Gericht op een bepaald facet binnen je organisatie
 • Gericht op bepaalde taalvaardigheden
 • Praktijkgericht dus direct toepasbaar

Leslocaties

 • ILC - Vlijmen
 • Incompany
 • Online

Zakelijk Duits verbeteren? Een taalcursus online volgen? Aarzel niet maar neem snel contact op met 0416 563000

Stuur een WhatsApp bericht of vraag informatie aan

Informatie aanvragen

De taalcursus online in combinatie met fysieke lessen

We plannen steeds vaker de taalcursus zakelijk Duits flexibel in voor wat betreft de les locatie. De online contactlesuren worden afgewisseld met fysieke contacturen. In de ‘virtual classrooms’ volg je de maatwerk cursus met je trainer vanachter het beeldscherm. We werken niet met standaard opgavenboekjes of e-Learningprogramma’s waar je standaard lessen doorloopt. De online taalcursus is maatwerk en je online les gaat inhoudelijk verder waar je met je vorige fysieke les gebleven bent.

taalcursus_zakelijk_Duits

Zakelijk Duits leren spreken, schrijven, lezen, verstaan?

Je hebt regelmatig conferenties in Duitsland en je wilt probleemloos over je vakgebied kunnen praten. Misschien is je werkgever Duits (geworden) en heb je ineens veel Duitse collega’s. Of bepaalde afdelingen worden gecentraliseerd en heb je op de financiële afdeling ineens te maken met Duitse debiteuren en crediteuren. Of de functiegroep customer service  gaat steeds meer Duitssprekende klanten te woord staan? Laat de Duitse taal geen taalbarrière voor zijn voor de organisatie. Ga aan de slag en geef je zelfvertrouwen een boost. Ervaar hoe leuk een individuele of groepstaaltraining zakelijk Duits eigenlijk is. Professionaliseer jezelf en je team en volg een taaltraining of taalcursus zakelijk Duits.

Door je medewerkers een taalcursus zakelijk Duits aan te bieden, geef je bij de Duitse klanten aan dat je communiceren op een juiste wijze belangrijk vindt.

De Duitse taal professionaliseren naar een meer zakelijk vakjargon? Bied je medewerkers een taalcursus zakelijk Duits aan, zodat communicatie soepeler en op de juiste wijze verloopt. Het zorgt ook voor efficiënter werken en dit leidt vervolgens weer tot tevredenheid bij de klanten.

Voor organisaties en bedrijven organiseren wij vanuit onze backoffice maatwerk groepstrainingen zakelijk Duits vanaf de aanmelding tot en met het uitreiken van de certificaten.

We hanteren kleine groepen met een nagenoeg gelijke doelstelling. De nadruk van de taalcursus ligt op het persoonlijk contact met de native speaking taaltrainer en het interactieve karakter van de taalcursus.
Ter voorbereiding  zal de trainer door intakegesprekken met de cursisten het niveau bepalen. Bij het indelen van de groepen wordt ook rekening gehouden met leerstijl, vooropleiding, kennis van andere vreemde talen, functie enz.. Het intakegesprek is een essentieel onderdeel van iedere groepstraining. Op deze wijze blijft de (online) taalcursus zakelijk Duits boeiend en behoudt hierdoor een hoge opkomst.

De maatwerk taalcursus zakelijk Duits vanaf het instapniveau A0, ‘absolute beginner’ tot en met het vergevorderde C1 ‘near native’

taalcursus Duits

Individuele en groepstrainingen zakelijk Duits starten we vanaf ieder instapniveau. Om een instapniveau te bepalen passen we het raamwerk van het ERK toe.

Het ERK beschrijft WAT en ook HOE GOED het taalgebruik is: de kwaliteit van je ‘taalbeheersing’. Denk bijvoorbeeld aan grammaticale nauwkeurigheid, vloeiendheid of spelling.

Kwaliteit en zekerheid in het volgen van zakelijke taalcursussen

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk. voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. ILC is een aanbieder met het NRTO-keurmerk. Wij zijn transparant over onze diensten en wij bieden adequate dienstverlening. Wij hebben een professionele omgang met onze klanten.

Wij streven naar een perfecte dienstverlening. Mocht je ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. Een gesprek met de betrokken medewerker of trainer leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je een klacht indienen. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met jou als klant. Jouw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij alleen maar als een kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Groepstraining_zakelijk_Engels

Zakelijk Duits voor bedrijven en algemeen Duits voor particulieren

International Language Centre geeft individuele zakelijke taalcursussen aan het bedrijfsleven, de (semi)overheid, het bankwezen en particulieren. Voor de zakelijke klant leggen we het accent van de taalcursus zakelijk Duits meer op het zakelijke taalgebruik en de zakelijke etiquette. Particulieren hebben meestal een ander doel om de Duitse taal sterk te verbeteren, zoals het behalen van tentamens of voor een langere tijd, zo niet definitief te gaan wonen in Duitsland. We helpen en adviseren iedere cursist met het behalen van zijn of haar doel. Bieden ook hierin een advies omdat de trainers veel kunnen vertellen over de wet- en regelgeving in hun land.

Vraag naar de mogelijkheden

 • Maatwerk taalcursus zakelijk Duits

Iedere taalcursus Duits is speciaal samengesteld voor de cursist. Duits leren gaat bij ons niet met standaard lesboeken of opgavenboekjes, maar met inhoudelijke en afwisselende lessen en zinvolle opdrachten die stuk voor stuk betrekking hebben op het leerdoel dat jij wilt bereiken.

 • Leer de taal en cultuur van een native speaker

Al onze taaltrainers zijn native speakers. Zij dompelen je onder in de taal én de cultuur van hun land. Door onze één-op-één cursussen en door onze interactieve teamtrainingen leer je de Duitse taal, en de Duitse cultuur die inherent is aan de taal, op een persoonlijk niveau kennen.

 • Kwalitatieve, professionele lessen dankzij NRTO-keurmerk

ILC is in bezit van het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding geeft de garantie dat iedere taaltraining voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan de daarbij behorende beginselen en regels. Deze beginselen staan in de gedragscodes van de NRTO.

Wij streven ernaar om je direct 'onder te dompelen' in de taal die je gaat leren

Door direct in de doeltaal te spreken merk je dat de drempel om te spreken steeds lager komt te liggen. We werken niet met vaste lesprogramma’s, maar stellen de taalcursus inhoudelijk op maat samen.