Cursus zakelijk Duits, Geschäftskommunikation

Ben je voor jouw werk vaak in Duitsland? Dan is de cursus zakelijk Duits een goede optie voor jou! Natuurlijk moet je de kennis van het zakelijk Duits op orde hebben als je de betrekkingen met onze oosterburen wilt intensiveren. Duitsland is voor Nederland een zeer belangrijke handelspartner waar het enorm op prijs gesteld wordt als besprekingen in de Duitse taal gevoerd kunnen worden. Naast de Duitse taal leren is een gedegen kennis van de zakelijk Duitse etiquette nodig bij het traditionele midden- en kleinbedrijf. Een goede kennis van de zakelijk Duitse taal en cultuur zorgt voor een efficiëntere en succesvollere wijze van communiceren. Voor uiteenlopende disciplines binnen het bedrijfsleven verzorgen we de taalcursus zakelijk Duits. Een zakelijke taaltraining is 100% maatwerk. Inhoudelijk samengesteld op jouw leerdoel en niveau, aangevuld met zakelijk vakjargon. De zakelijke taalcursus richt zich op diverse facetten binnen het bedrijfsleven.

 • Presenteren
 • Pitchen
 • Vergaderen
 • Schrijven
 • Zakelijk en gericht op techniek

Wie communiceert in een andere taal verlegt per definitie zijn grenzen. Professionals die de taal en cultuur van hun handelspartner begrijpen en spreken hebben een voorsprong. Denk bijvoorbeeld aan: in hoeverre is je taalgebruik flexibel, helder, gestructureerd, samenhangend, vloeiend en nauwkeurig. Hoe goed is je zakelijk Duitse woordenschat, intonatie, taalstructuur en je spelling.

Online cursus zakelijk Duits volgen

De lesprogramma’s verzorgen we ook online. De trainer zorgt dat de online cursus zakelijk Duits interactief blijft en dat er voldoende ruimte is om vragen te stellen en te discussiëren. Inhoudelijk blijft een online cursus afgestemd op jouw leerdoel. Online zakelijk Duits volgen geeft als extra voordeel dat je flexibeler bent in het plannen omdat de reistijd geen belemmering geeft.

Lesprogramma's voor zakelijke taalcursussen

 • Individueel en intensief
 • Individueel en semi-intensief
 • Individueel gefaseerd
 • Gefaseerde groepstraining
 • Workshop

Lesmethode

 • Effectief door uitvoerige intakeprocedure
 • Lesmateriaal is aangepast aan niveau
 • Gericht op een bepaald facet binnen je organisatie
 • Gericht op bepaalde taalvaardigheden
 • Praktijkgericht dus direct toepasbaar

Leslocaties

 • ILC - Vlijmen
 • Incompany
 • Online
Duits leren

Volg individueel een cursus zakelijk Duits

Praten over je werk, producten en diensten met praktijkvoorbeelden als vast onderdeel van je cursus zakelijk Duits. Het vraaggestuurde karakter, de persoonlijke en interactieve lessen zijn kenmerkend voor alle zakelijke taalcursussen die we verzorgen.

Vraag meer informatie aan

Volg de cursus zakelijk Duits zowel online als offline

Wij bieden je een flexibel lesrooster. De lessen zijn in onderling overleg altijd te verschuiven naar een ander moment. Maar ook de locatie kunnen we per les met je afspreken. Zo kun je de cursus zakelijk Duits online volgen en fysiek. De online lesuren worden afgewisseld met fysieke contactlesuren. De online taalles gaat inhoudelijk verder waar je met je vorige fysieke les gebleven bent.

taalcursus_zakelijk_Duits

Zakelijk Duits leren spreken & schrijven als een professional?

Je hebt regelmatig conferenties in Duitsland en je wilt met zelfvertrouwen kunnen praten? Misschien is je werkgever Duits (geworden) en bepaalde afdelingen worden gecentraliseerd en heb je op de financiële afdeling ineens te maken met Duitse debiteuren en crediteuren.

Customer service heeft steeds meer met Duitssprekende klanten te maken? Laat de Duitse taal geen taalbarrière voor je zijn. Ga aan de slag en geef je zelfvertrouwen een boost. Ervaar hoe leuk een individuele of groepscursus zakelijk Duits is. Professionaliseer jezelf en je team en volg een taalcursus zakelijk Duits bij ILC.

Vraag naar de mogelijkheden

Cursus zakelijk Duits: ook maatwerk voor organisaties

Voor organisaties en bedrijven is het van belang dat binnen een korte tijd doelen worden behaald. Door onze werkwijze behalen we dan ook een zo groot mogelijk resultaat. We hanteren kleine groepen met een nagenoeg gelijke doelstelling. De inhoud van de groepstrainingen zijn afgestemd op het werkgebied en functie waarin de cursisten werkzaam zijn.

Door je medewerkers een taalcursus zakelijk Duits aan te bieden, geef je bij de Duitse klanten aan dat je communiceren op een juiste wijze belangrijk vindt. Intern zorgt het voor efficiënter werken en dit leidt vervolgens weer tot tevredenheid bij de klanten. Onze taaltraining is een ideale combinatie tussen persoonlijk contact met de native speaking taaltrainer en het interactieve programma.

Ter voorbereiding voert de trainer intakegesprekken met de cursisten om het instapniveau te bepalen. Bij het indelen van de groepen wordt ook rekening gehouden met leerstijl, vooropleiding, kennis van andere vreemde talen, functie enz..  Het intakegesprek is een essentieel onderdeel van iedere maatwerk cursus. Voor organisaties verzorgen we de groepscursus vanaf de aanmeldingen tot en met het uitreiken van de certificaten.

Van absolute beginner tot near native met de cursus zakelijk Duits

taalcursus Duits

Na een persoonlijk intakegesprek bij ons taleninstituut kan de trainer een inschatting maken van het instapniveau. Om het instapniveau te bepalen passen we het raamwerk van het ERK toe.
Het ERK beschrijft WAT en ook HOE GOED het taalgebruik is: de kwaliteit van je ‘taalbeheersing’. Denk bijvoorbeeld aan communicatieve taalactiviteiten: alles WAT je in een vreemde taal doet. Communicatieve taalcompetenties beschrijven de verschillende aspecten van je taalbeheersing in de communicatie (HOE GOED). Europees Referentiekader (ERK), in het Engels: Common European Framework of Reference (CEFR), is een systeem dat de beheersing van een vreemde taal op verschillende niveaus beschrijft: zowel de taalactiviteiten als de competenties en de strategieën die nodig zijn om die activiteiten uit te voeren.

Kies voor zekerheid en kwaliteit bij ILC

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. ILC is een aanbieder met het NRTO-keurmerk. Wij zijn transparant over onze diensten en wij bieden adequate dienstverlening. Wij hebben een professionele omgang met onze klanten.
Wij streven naar een perfecte dienstverlening. Mocht je ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. Een gesprek met de betrokken medewerker of trainer leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je een klacht indienen. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met jou als klant. Jouw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij alleen maar als een kans om onze dienstverlening te verbeteren.

We dompelen je direct onder in de taal

Door direct Duits te praten merk je dat je drempel om Duits te spreken steeds lager ligt. ILC werkt niet met vaste lesprogramma’s, maar wij maken de cursus zakelijk Duits inhoudelijk voor jou op maat.

Cursus zakelijk Duits volgen?

Aarzel niet en neem snel contact op met 0416 563000 of stuur een WhatsApp bericht en vraag naar de mogelijkheden

Informatie aanvragen