Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)?

Duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties, met respect voor de sociale en ecologische kant. En als taleninstituut dragen wij hier ook aan bij.

ILC-talen draagt bij aan een maatschappelijke rol door personen van verschillende nationaliteiten beter met elkaar te laten communiceren en de mensen daardoor dus dichter bij elkaar brengt.
Wij proberen zoveel mogelijk een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendig leven voor iedereen. Zo proberen wij de verspilling van producten en energie tegen te gaan, maken we met name gebruik van recyclebare producten, scheiden we ons afval en maken diverse trainers en medewerkers met regelmaat gebruik van het openbaar vervoer.

Concreet is de verwarming is een graadje lager gezet en hebben we onze backoffice overgezet naar een 100% digitale werkomgeving.  Zo gaan we zuinig om met gerecycled papier en werken we vanuit huis wanneer dat mogelijk is. En als we rijden, dan rijden we inmiddels voor 50% elektrisch en nemen vaker de fiets om naar het taleninstituut in Vlijmen te gaan.

Zo hebben ook wij diverse maatregelen genomen om de CO2 uitstoot te verminderen en op deze manier bij te dragen aan onze wereld leefbaarder te maken.

De taaltrainers (m/v) die aan ons verbonden zijn komen uit alle hoeken van onze planeet, zowel jong als ouder en met verschillende geloofsovertuigingen. Ook zij hebben het maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan.

Jaarlijks geven wij onze taaltrainers een presentje voor de fijne samenwerking, uiteraard hebben duurzame gifts onze voorkeur. Wij streven ernaar onze inzet naar een duurzame wereld verder uit te breiden.