Dit kunt u van ons verwachten

Onze aanpak staat in het teken van maatwerk en het tarief is dus afhankelijk van het leerdoel plus het aantal deelnemers. Wij hanteren geen minimale afname van lesuren bij ons taleninstituut. Om toch een prijsindicatie te geven voor een taaltraining baseren we een vrijblijvende offerte op een gemiddeld aantal lesuur waarmee cursist(en) een significante stap maken in de beheersing van een taal. We bespreken graag de vele mogelijkheden met u. Vraag vrijblijvend informatie aan en neem contact op.

Dé persoonlijke taal– & cultuurtrainers voor uw interculturele communicatie

We geloven in het belang van een langdurige samenwerking en bieden daarom onze diensten voordeliger aan als u meerdere trainingen afneemt door een aantrekkelijke staffelkorting toe te passen.

Tegemoetkomingen en subsidieregelingen

Diverse scholingsadviesbureaus co-financieren opleidingskosten. Ook kunt u eens informeren bij  belangenorganisatie of brancheverenigingen, vaak komen opleidingstrajecten in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten.

Per 1 mei 2020 verzorgen we weer kosteloos uw aanvraag voor de subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’. We gaan graag met u aan de slag om de diverse mogelijkheden te bespreken.

Contact
Russisch leren spreken

Het Europees Referentie Kader (ERK) is een systeem van niveauomschrijvingen voor de moderne vreemde talen.

Wat houdt ‘een goede beheersing’ van een vreemde taal in woord en geschrift’ precies in? Taalniveaus kun je met elkaar vergelijken met het Europees ReferentieKader voor de Talen. Het Europees ReferentieKader is een vastgesteld Europees raamwerk van niveauomschrijvingen voor de moderne talen. Het ERK beschrijft dus taalvaardigheidsniveaus van taalbeheersing. Het beschrijft wat je moet kunnen, in welke contexten en voor welke doelen en hoe goed je dat moet kunnen.

ERK is de Nederlandse afkorting voor Europees ReferentieKader – in het Engels Common European Framework of Reference (kortweg CEFR of CEF). Het ERK onderscheidt zes niveaus van taalbeheersing: van beginner tot near-native. En beschrijft vaardigheidsniveaus van taalbeheersing,

Certificaat

Op grond van onderzoek wordt er geconcludeerd,

dat Engelse volwassen native speakers die Frans of Spaans leren, na 240 uur taalverwerving het niveau A2 voor de gespreksvaardigheid bereiken, na 480 uur niveau B1 en na 720 uur niveau B2. Deze gegevens zijn echter nadrukkelijk niet meer dan een indicatie. Een vraag die vaak voorkomt is: hoe lang doe je erover om het volgende niveau te bereiken?

Een antwoord met veel variabelen,

Het is moeilijk om deze vraag concreet te beantwoorden. Verschillende factoren kunnen van invloed zijn, zoals: leeftijd; motivatie; intensiviteit van de studie; taalachtergrond van de cursist; relatieve moeilijkheidsgraad van de vreemde taal; en kennis van andere talen.

Wilt u meer weten over onze aanpak en bent u geïnteresseerd om eens te bekijken waar voor u mogelijkheden liggen?

Wij zoeken het graag samen met u uit. Voor contact kunt u gebruikmaken van het formulier. Bellen kan ook op 0416 563000

Contact

Trainingsrapportages en evaluaties

Bij een tussentijdse evaluatie stellen we de cursisten een aantal vragen waarmee we achterhalen of er aanvullende onderdelen aan de training toegevoegd moeten worden en na afloop evalueren we mondeling en schriftelijk.

International Language Centre is aangesloten bij de NRTO en heeft het NRTO-keurmerk behaald. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit van onze taal- en cultuurtrainingen.

Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan die beginselen/regels en dus aan die normen en waarden. Deze beginselen staan in onze gedragscodes.