Tarieven, wat kost een individuele taaltraining eigenlijk?

Wij leveren geen standaard lespakketten bij ons taleninstituut maar bieden voor ieder budget een passend lesprogramma. Wij kunnen je een standaardtarief overleggen voor iedere taalcursus, maar we vragen je eerst te vertellen waarom je een taal moet leren of verbeteren. In welk tempo de taal verbetert moet worden en waar de lessen gaan plaatsvinden. Misschien heb je al voldoende aan een aantal online lessen of wellicht gaat je voorkeur toch uit naar face-to-face lessen. We kunnen zelfs een lesschema aanbieden die uit meerdere opties bestaat. Daarom nodigen we iedere cursist eerst uit voor een intakegesprek. Omdat we na deze intake een analyse kunnen maken van je instapniveau en leerdoel. Hierop ontvangt je een trainingsadvies over het lesprogramma. Dat lesprogramma zal aansluiten op jouw behoeften maar ook op het beschikbare budget.

Incompany taaltrainingen

Ook voor de incompany trainingen passen we dezelfde methode toe. Incompany taaltrainingen worden volledig afgestemd op werkomgeving, leerdoel en budget. Iedere incompany taaltraining wordt op de specifieke trainingsbehoeften van de organisatie afgestemd. Zowel lestijden als de doorlooptijd van iedere taaltraining. Het verschil tussen de ene cursist die misschien korte telefoongesprekken wil voeren in de doeltaal terwijl een salesmanager zich wil voorbereiden op een belangrijke presentatie. Na de intakegesprekken adviseren we in doorlooptijd en samenstelling van de groepen, maar ook in intensiteit. Zo stemmen we een compleet lesprogramma af die overeenkomt met de studiemogelijkheden binnen de organisatie.

Onze aanpak is persoonlijk, de lesroosters zijn flexibel en de taaltrainers? Zij zijn allen ervaren professionals en zijn moedertaalsprekers. En onze kwaliteit en de zekerheid voor iedere cursist? Wij voeren het keurmerk van de NRTO. Tenslotte evalueren we regelmatig de trainingen zodat we op tijd kunnen bijsturen mocht dit van toepassing zijn.

Dé persoonlijke taal– & cultuurtrainers voor uw interculturele communicatie

We geloven in het belang van een langdurige samenwerking en bieden daarom onze diensten voordeliger aan als u meerdere trainingen afneemt door een aantrekkelijke staffelkorting toe te passen.

 

 

Tegemoetkomingen en subsidieregelingen

Diverse scholingsadviesbureaus co-financieren opleidingskosten. Ook kunt u eens informeren bij  belangenorganisatie of brancheverenigingen, vaak komen opleidingstrajecten in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten.

Per 1 januari 2022 verzorgen we weer gratis uw aanvraag voor de subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’. We gaan graag met u aan de slag om de diverse mogelijkheden te bespreken.

Contact
Talen leren

Het Europees Referentie Kader (ERK) is het systeem van niveauomschrijvingen voor de moderne vreemde talen

Wat houdt ‘een goede beheersing’ van een vreemde taal in woord en geschrift’ precies in? Taalniveaus kun je met elkaar vergelijken met het Europees ReferentieKader voor de Talen. Het Europees ReferentieKader is een vastgesteld Europees raamwerk van niveauomschrijvingen voor de moderne talen. Het ERK beschrijft dus taalvaardigheidsniveaus van taalbeheersing. Het beschrijft wat je moet kunnen, in welke contexten en voor welke doelen en hoe goed je dat moet kunnen.

ERK is de Nederlandse afkorting voor Europees ReferentieKader – in het Engels Common European Framework of Reference (kortweg CEFR of CEF). Het ERK onderscheidt zes niveaus van taalbeheersing: van beginner tot near-native. En beschrijft vaardigheidsniveaus van taalbeheersing,

Certificaat

Op grond van onderzoek wordt er geconcludeerd,

dat Engelse volwassen native speakers die Frans of Spaans leren, na 240 uur taalverwerving het niveau A2 voor de gespreksvaardigheid bereiken, na 480 uur niveau B1 en na 720 uur niveau B2. Deze gegevens zijn echter nadrukkelijk niet meer dan een indicatie. Een vraag die vaak voorkomt is: hoe lang doe je erover om het volgende niveau te bereiken?

Een antwoord met veel variabelen,

Het is moeilijk om deze vraag concreet te beantwoorden. Verschillende factoren kunnen van invloed zijn, zoals: leeftijd; motivatie; intensiviteit van de studie; taalachtergrond van de cursist; relatieve moeilijkheidsgraad van de vreemde taal; en kennis van andere talen.

Wilt u meer weten over onze aanpak en bent u geïnteresseerd om eens te bekijken waar voor u mogelijkheden liggen?

Wij zoeken het graag samen met u uit. Voor contact kunt u gebruikmaken van het formulier. Bellen kan ook op 0416 563000

Contact
ILC - 's-Hertogenbosch, Vlijmen

Trainingsrapportages en evaluaties

Bij een tussentijdse evaluatie stellen we de cursisten een aantal vragen waarmee we achterhalen of er aanvullende onderdelen aan de training toegevoegd moeten worden en na afloop evalueren we mondeling en schriftelijk.

International Language Centre is aangesloten bij de NRTO en heeft het NRTO-keurmerk behaald. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit van onze taal- en cultuurtrainingen.

Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan die beginselen/regels en dus aan die normen en waarden. Deze beginselen staan in onze gedragscodes.