Taalcursus Deens

Rekening houden met de gebruiken in Denemarken, is net zo vanzelfsprekend als Deens leren. Om je professioneel op de Deense markt te begeven is het beheersen van de Deense taal een pré. Ter voorbereiding van een emigratie is een taalcursus Deens zeker aan te raden. Een taalcursus Deens start met een persoonlijk intakegesprek met de ‘native speaking’ docent. Dit gesprek is een essentieel onderdeel van de maatwerk taalcursus Deens.

 • 100% maatwerk
 • Deens leren van een ‘native speaking’ professional
 • Flexibel lesrooster
 • Online en offline

In overleg met je persoonlijke trainer stel je de taaltraining samen. De sessies zijn inhoudelijk compleet afgestemd op je niveau, je interesse en het leerdoel. Naast de taal krijg je veel inzicht in de Deense cultuur en gebruiken zoals bijvoorbeeld: het idee dat je als mens niet beter bent dan een ander “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” is het motto in Denemarken.

Is Deens leren moeilijk?

Deens wordt vaak beschouwd als een taal die moeilijk is voor Nederlandstaligen. Uit onderzoek is gebleken dat hoe meer klinkers hoe moeilijker de taal. Noren, Denen en Zweden kunnen elkaar prima verstaan dankzij de gemeenschappelijke geschiedenis van hun taal. Deens, Noors en Zweeds zijn van oorsprong Oergermaanse talen en hebben daarom dezelfde basis. De uitspraak van het Deens kan echter een uitdaging zijn vanwege de specifieke klanken en de melodie van de taal. Er zijn in het Deens medeklinkers die als een klinker worden uitgesproken. Het kan wat oefening vergen om de juiste uitspraak te beheersen. Desondanks is Deens leren zeker haalbaar en de moeite waard, vooral als je geïnteresseerd bent in de rijke cultuur en geschiedenis van Denemarken. Deens leren van een moedertaalspreker is een waar feest!

Deens leren voor beginners

Een taalcursus Deens voor beginners is bedoeld voor ‘absolute beginners’ die graag willen starten met het leren van de Deense taal. Met een basiscursus Deens voor beginners leer je de basisgrammatica, je verwerft een basisvocabulaire en je leert veel over de Deense cultuur. Een taalcursus Deens voor beginners start altijd met een persoonlijk intakegesprek met de trainer. Dit intakegesprek is een essentieel onderdeel van de cursus zodat het samenstellen van de taalcursus Deens voor beginners altijd een passende training is; persoonlijk en doelgericht!

Met een individueel lesprogramma ontvang je directe feedback van de trainer. De aangeboden lesstof is dan ook optimaal afgestemd op jouw tempo. Daarom kan het tempo Deens leren hoog liggen. Door tijd te besteden aan zelfstudie naast de intensieve contacturen met je taaltrainer kun je binnen een zeer korte tijd grote stappen maken. In overleg met je taaltrainer stem je het lesprogramma af. De lessen kunnen meerdere keren per week gevolgd worden. Het is niet nodig om een vast lesschema te volgen, in overleg kunnen de lessen ingepland worden naar wens. De individuele lesprogramma’s zijn inhoudelijk aangepast op niveau, interesse en leerdoel. Naast de taal krijg je veel inzicht in de Deense gebruiken zoals bijvoorbeeld: het idee dat je als mens niet beter bent dan een ander “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” is het motto in Denemarken.

Individuele_taalcursus

Online de cursus Deens volgen

De lesprogramma’s verzorgen we ook online. De trainer zorgt dat de online cursus Deens interactief blijft en dat er voldoende ruimte is om vragen te stellen en te discussiëren. Inhoudelijk blijft een online cursus afgestemd op jouw leerdoel. Online Deens leren geeft als extra voordeel dat je flexibeler bent in het plannen omdat de reistijd geen belemmering geeft.

Waar kan ik Deens volgen?

Lesprogramma's

 • Individueel en intensief
 • Individueel en semi-intensief
 • Individueel gefaseerd
 • Gefaseerde groepstraining
 • Workshop

Lesmethode

 • Effectief door uitvoerige intakeprocedure
 • Lesmateriaal is aangepast aan instapniveau
 • Gericht op bepaalde facetten binnen je organisatie en interesses
 • Gericht op bepaalde taalvaardigheden
 • Praktijkgericht dus direct toepasbaar

Leslocaties

 • ILC – Vlijmen
 • Incompany
 • Online

Volg de cursus Deens zowel online als offline

Wij bieden je een flexibele lesrooster. De lessen zijn in onderling overleg altijd te verschuiven naar een ander moment. Maar ook de locatie kunnen we per les met je afspreken. Zo kun je Deens online leren en fysiek. De online contactlesuren worden afgewisseld met fysieke lesuren. De online taalles gaat inhoudelijk verder waar je met je vorige fysieke les gebleven bent.

De groepscursus Deens is 100% maatwerk ook voor bedrijven en organisaties

Binnen een organisatie wordt altijd gestreefd naar het goed uitvoeren van de werkzaamheden. Bedrijven fuseren, worden overgenomen, krijgen buitenlandse hoofdkantoren, of buitenlandse bestuurders. In een relatief korte tijd dienen de medewerkers te moeten communiceren in een andere taal. Telefoongesprekken, conference calls, e-mails, afdeling klantenservice en rapporten zijn niet meer in het Nederlands maar moeten voor iedereen toegankelijk zijn, in (vaak) het Engels.

“Het ontbreken van een taalstrategie is een blinde vlek en maakt (internationale) bedrijven erg kwetsbaar”

Voor organisaties en bedrijven is het van belang dat binnen een korte tijd doelen worden behaald. Met onze werkwijze behalen we dan ook een zo hoog mogelijk eindresultaat. De lesinhoud van een groepscursus is afgestemd op de disciplines waarin de cursisten werkzaam zijn. We hanteren kleine groepen met een nagenoeg gelijke doelstelling.  Bij het indelen van de groepen wordt rekening gehouden met leerstijl, vooropleiding, kennis van andere vreemde talen, werkgebied en functie enz..

 • Voor organisaties nemen we, indien gewenst, de planning vanaf aanmelding tot en met het uitreiken van de certificaten over

Elke taal en cultuur kent zijn eigen omgangsvormen: wanneer je deze goed beheerst wordt zakendoen een stuk gemakkelijker. Bij taleninstituut ILC leer je daarom naast de taal ook de culturele en zakelijke gebruiken van een land kennen.

Behaald_nrto-keurmerk door ILC

Kies voor zekerheid en kwaliteit bij ILC

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. ILC is een aanbieder met het NRTO-keurmerk. Wij zijn transparant over onze diensten en wij bieden adequate dienstverlening. Wij hebben een professionele omgang met onze klanten.

Wij streven naar een perfecte dienstverlening. Mocht je ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. Een gesprek met de betrokken medewerker of trainer leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je een klacht indienen. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met jou als klant. Jouw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij alleen maar als een kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Meer over het NRTO-keurmerk

Wij streven ernaar om je direct 'onder te dompelen' in de Deense taal

Door direct in de doeltaal te spreken merk je dat de drempel om te spreken steeds lager komt te liggen. We werken niet met vaste lesprogramma’s, maar stellen de taalcursus inhoudelijk op maat samen.

Een taalcursus Deens volgen?

neem contact met ons op 0416 563000 of stuur een Whatsapp bericht

Vraag meer informatie aan