Taalcursus Deens

Rekening houden met de gebruiken in Denemarken, is net zo vanzelfsprekend als Deens leren. Om je professioneel op de Deense markt te begeven is het beheersen van de Deense taal een pré. Ter voorbereiding van een emigratie is een taalcursus Deens zeker aan te raden. Een taalcursus Deens start met een persoonlijk intakegesprek met de native speaking docent. Dit gesprek is een essentieel onderdeel van de maatwerk taalcursus Deens.

 • 100% maatwerk
 • Deens leren van een native speaking professional
 • Flexibel lesrooster
 • Online en offline

In overleg met je persoonlijke trainer stel je het lesprogramma samen. De sessies zijn inhoudelijk compleet afgestemd op je niveau, je interesse en het leerdoel. Naast de taal krijg je veel inzicht in de Deense cultuur en gebruiken zoals bijvoorbeeld: het idee dat je als mens niet beter bent dan een ander “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” is het motto in Denemarken.

Individuele_taalcursus

Online de cursus Deens volgen

De lesprogramma’s verzorgen we ook online. De trainer zorgt dat de online cursus Deens interactief blijft en dat er voldoende ruimte is om vragen te stellen en te discussiëren. Inhoudelijk blijft een online cursus afgestemd op jouw leerdoel. Online Deens leren geeft als extra voordeel dat je flexibeler bent in het plannen omdat de reistijd geen belemmering geeft.

Lesprogramma's

 • Individueel en intensief
 • Individueel en semi-intensief
 • Individueel gefaseerd
 • Gefaseerde groepstraining
 • Workshop

Lesmethode

 • Effectief door uitvoerige intakeprocedure
 • Lesmateriaal is aangepast aan instapniveau
 • Gericht op bepaalde facetten binnen je organisatie en interesses
 • Gericht op bepaalde taalvaardigheden
 • Praktijkgericht dus direct toepasbaar

Leslocaties

 • ILC – Vlijmen
 • Incompany
 • Online

Volg de cursus Deens zowel online als offline

Wij bieden je een flexibele lesrooster. De lessen zijn in onderling overleg altijd te verschuiven naar een ander moment. Maar ook de locatie kunnen we per les met je afspreken. Zo kun je Deens online volgen en fysiek. De online contactlesuren Deens worden afgewisseld met fysieke lesuren. De online Deense taalles gaat inhoudelijk verder waar je met je vorige fysieke les gebleven bent.

Deens leren: ook maatwerk voor organisaties

taleninstituut_vlijmen

Voor organisaties en bedrijven is het van belang dat binnen een korte tijd doelen worden behaald. Door onze werkwijze behalen we dan ook een zo hoog mogelijk resultaat. We hanteren kleine groepen met een nagenoeg gelijke doelstelling. De inhoud van de groepstrainingen zijn afgestemd op de functie en de discipline waarin de cursisten werkzaam zijn. De groepscursus is 100% maatwerk. De groepscursus is een ideale combinatie tussen persoonlijk contact met de native speaking taaltrainer en het interactieve programma.

Ter voorbereiding voert de trainer intakegesprekken met de cursisten om het instapniveau te bepalen. Bij het indelen van de groepen wordt rekening gehouden met leerstijl, vooropleiding, kennis van andere vreemde talen, functie enz..

 • Voor organisaties verzorgen we de groepscursus vanaf de aanmeldingen tot en met het uitreiken van de certificaten

Elke taal en cultuur kent zijn eigen omgangsvormen: wanneer je deze goed beheerst wordt zakendoen een stuk gemakkelijker. Bij taleninstituut ILC leer je daarom naast de taal ook de culturele en zakelijke gebruiken van een land kennen.

Van absolute beginner tot near native met de cursus Deens

Na een persoonlijk intakegesprek kan de trainer een inschatting maken van het instapniveau. Om het instapniveau te bepalen passen we het raamwerk van het ERK toe.

Het ERK beschrijft WAT en ook HOE GOED het taalgebruik is: de kwaliteit van je ‘taalbeheersing’. Denk bijvoorbeeld aan communicatieve taalactiviteiten: alles WAT je in een vreemde taal doet. Communicatieve taalcompetenties beschrijven de verschillende aspecten van je taalbeheersing in de communicatie (HOE GOED). Europees Referentiekader (ERK), in het Engels: Common European Framework of Reference (CEFR), is een systeem dat de beheersing van een vreemde taal op verschillende niveaus beschrijft: zowel de taalactiviteiten als de competenties en de strategieën die nodig zijn om die activiteiten uit te voeren.

Behaald_nrto-keurmerk

Kies voor zekerheid en kwaliteit bij ILC

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. ILC is een aanbieder met het NRTO-keurmerk. Wij zijn transparant over onze diensten en wij bieden adequate dienstverlening. Wij hebben een professionele omgang met onze klanten.

Wij streven naar een perfecte dienstverlening. Mocht je ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. Een gesprek met de betrokken medewerker of trainer leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je een klacht indienen. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met jou als klant. Jouw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij alleen maar als een kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Meer over het NRTO-keurmerk

Wij streven ernaar om je direct 'onder te dompelen' in de Deense taal

Door direct in de doeltaal te spreken merk je dat de drempel om te spreken steeds lager komt te liggen. We werken niet met vaste lesprogramma’s, maar stellen de taalcursus inhoudelijk op maat samen.

Een taalcursus Deens volgen?

neem contact met ons op 0416 563000 of stuur een Whatsapp bericht

Vraag meer informatie aan