Cursus zakelijk Engels: Business English

Cursus Zakelijk Engels, business English, beheersen in onze wereldeconomie is één van de skills die je mogelijkheden binnen een internationale werkomgeving vergroot. Voor uiteenlopende disciplines binnen het bedrijfsleven verzorgen we de taalcursus zakelijk Engels. Een zakelijke taalcursus is 100% maatwerk. Inhoudelijk samengesteld op jouw leerdoel en niveau, aangevuld met zakelijk vakjargon. De zakelijke cursus richt zich op diverse facetten binnen het bedrijfsleven.

 • Presenteren
 • Pitchen
 • Vergaderen
 • Schrijven
 • Zakelijk en technisch etc.

Denk bijvoorbeeld aan: in hoeverre is je taalgebruik flexibel, helder, gestructureerd, samenhangend, vloeiend en nauwkeurig. Hoe goed is je zakelijk Engelse woordenschat, intonatie, taalstructuur en je spelling.

Online cursus zakelijk Engels volgen

De lesprogramma’s verzorgen we ook online. De trainer zorgt dat de online cursus zakelijk Engels interactief blijft en dat er voldoende ruimte is om vragen te stellen en te discussiëren. Inhoudelijk blijft een online cursus afgestemd op jouw leerdoel. Online zakelijk Engels volgen geeft als extra voordeel dat je flexibeler bent in het plannen omdat de reistijd geen belemmering geeft.

Lesprogramma's zakelijke taalcursussen

 • Individueel en intensief
 • Individueel en semi-intensief
 • Individueel gefaseerd
 • Gefaseerde groepstraining
 • Workshop

Lesmethode

 • Effectief door uitvoerige intakeprocedure
 • Lesmateriaal is aangepast aan niveau
 • Gericht op een bepaald aspect binnen je organisatie
 • Gericht op bepaalde taalvaardigheden
 • Praktijkgericht dus direct toepasbaar

Leslocaties

 • ILC - Vlijmen
 • Incompany
 • Online

Volg de taalcursus zakelijk Engels zowel online als offline

Wij bieden je een flexibel lesrooster. De lessen zijn in onderling overleg altijd te verschuiven naar een ander moment. Maar ook de locatie kunnen we per les met je afspreken. Zo kun je de taalcursus zakelijk Engels online volgen en fysiek. De online contactlesuren worden afgewisseld met fysieke contactlesuren. De online taalles gaat inhoudelijk verder waar je met je vorige fysieke les gebleven bent.

zakelijk_Engels_schrijven

Zakelijk Engels schrijven als een professional

Ben je verantwoordelijk voor de zakelijk Engelse communicatie op schrift? Besteed hier dan aandacht aan! Een professionele zakelijk Engelse e-mail opstellen (met de nodige snelheid) vraagt vaak de nodige aandacht. Misschien twijfel je te veel en wil je het liefst alles dubbelchecken. Ben je hier teveel tijd aan kwijt? Overweeg om een individuele taalcursus zakelijk Engels te volgen speciaal gericht op de schrijfvaardigheid. Of volg samen met je collega’s een groepscursus. Let op de directe vertalingen vanuit het Nederlands, soms zorgen deze voor flinke blunders die je in je professionele carrière graag wilt voorkomen. Investeer in jezelf en je organisatie en voorkom een verkeerde eerste indruk.

Informatie aanvragen

Professioneel presenteren in het Engels

Presenteren in de Engelse taal vergt een gedegen voorbereiding. Het doel van je presentatie is om binnen een bepaalde tijd je publiek te informeren en te enthousiasmeren. Richt je de cursus zakelijk Engels op professioneel presenteren? dan vertellen we je dat je te maken hebt met een lage context cultuur waarbinnen direct en expliciet gecommuniceerd wordt. Je presentatie en marketing zul je hierop af moeten stemmen om je doel te bereiken.

Je zou dit ‘recht voor zijn raap’ communicatie kunnen noemen. Een lage context cultuur vind je in de Nederlandse cultuur maar ook in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het Engelssprekende deel van Canada, Australië en Nieuw Zeeland. Het taalgebruik van de Amerikanen is emotioneler en enorm gericht op succes en zelfvertrouwen. Veel meer dan wij dat in Nederland zijn gewend. Laag-context communiceren betekent dat alle informatie die nodig is om een bericht te kunnen begrijpen opgenomen is in het bericht zelf. Wil je nog meer bruikbare tips ontvangen? Neem contact met op met ons taleninstituut  en vraag naar de mogelijkheden die we je kunnen bieden.

Presenteren_in_een_andere_taal

Cursus zakelijk Engels: ook maatwerk voor organisaties

Voor organisaties en bedrijven is het van belang dat binnen een korte tijd doelen worden behaald. Door onze werkwijze behalen we dan ook een zo hoog mogelijk resultaat. We hanteren kleine groepen met een nagenoeg gelijke doelstelling.  De inhoud van de groepstrainingen zijn afgestemd op de functie en de discipline waarin de cursisten werkzaam zijn. De groepscursus is 100% maatwerk. De groepscursus is een ideale combinatie tussen persoonlijk contact met de native speaking taaltrainer en het interactieve programma.

Ter voorbereiding voert de trainer intakegesprekken met de cursisten om het instapniveau te bepalen. Bij het indelen van de groepen wordt rekening gehouden met leerstijl, vooropleiding, kennis van andere vreemde talen, functie enz..

Voor organisaties verzorgen we de groepscursus vanaf de aanmeldingen tot en met het uitreiken van de certificaten.

Informatie aanvragen

Van absolute beginner tot near native met de cursus zakelijk Engels

Na een persoonlijk intakegesprek kan de trainer een inschatting maken van het instapniveau. Om het instapniveau te bepalen passen we het raamwerk van het ERK toe.

Het ERK beschrijft WAT en ook HOE GOED het taalgebruik is: de kwaliteit van je ‘taalbeheersing’. Denk bijvoorbeeld aan communicatieve taalactiviteiten: alles WAT je in een vreemde taal doet. Communicatieve taalcompetenties beschrijven de verschillende aspecten van je taalbeheersing in de communicatie (HOE GOED). Europees Referentiekader (ERK), in het Engels: Common European Framework of Reference (CEFR), is een systeem dat de beheersing van een vreemde taal op verschillende niveaus beschrijft: zowel de taalactiviteiten als de competenties en de strategieën die nodig zijn om die activiteiten uit te voeren.

Cursus zakelijk Engels volgen bij ILC?

neem contact met ons op 0416 563000 of stuur een WhatsApps bericht

Vraag naar de mogelijkheden

Professionals hebben een voorsprong

Wie communiceert in een andere taal verlegt per definitie zijn grenzen. Wie de taal en cultuur van hun handelspartner spreekt heeft zeker een voorsprong. We dompelen je direct onder in de taal die je gaat leren. Je merkt direct dat de drempel om te spreken steeds lager komt te liggen.

Kies voor zekerheid en kwaliteit bij ILC

taleninstituut_ILC

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. ILC is een aanbieder met het NRTO-keurmerk. Wij zijn transparant over onze diensten en wij bieden adequate dienstverlening. Wij hebben een professionele omgang met onze klanten.

Wij streven naar een perfecte dienstverlening. Mocht je ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. Een gesprek met de betrokken medewerker of trainer leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je een klacht indienen. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met jou als klant. Jouw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij alleen maar als een kans om onze dienstverlening te verbeteren.