Zakelijk Engels - Business English

Zakelijk Engels, business English, beheersen in onze wereldeconomie is één van de skills die je mogelijkheden binnen een internationale werkomgeving vergroot. Voor uiteenlopende disciplines binnen het bedrijfsleven verzorgen we de taalcursus zakelijk Engels. Een taalcursus met als bijvoeglijk naamwoord ‘zakelijk’ zijn maatwerk taalcursussen, inhoudelijk samengesteld op leerdoel en niveau en aangevuld met zakelijke vakjargon. De zakelijke taalcursus is gericht op diverse facetten binnen het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan: Presenteren in het Engels of vergaderingen bijwonen, internationale beurzen bezoeken,  internationale juridische correspondentie, financieel, werken binnen een technische en Engelse organisatie, sollicitatie gesprekken etc.

Zakelijk Engels online

Alle lesprogramma’s verzorgen we online. De trainer zorgt dat de online taalcursus zakelijk Engels interactief blijft en dat er voldoende ruimte is om vragen te stellen en te discussiëren. Inhoudelijk blijft de online taalcursus afgestemd op jouw leerdoel. Online zakelijk Engels volgen geeft als extra voordeel dat je flexibeler bent in het plannen omdat de reistijd geen belemmering geeft.

Lesprogramma's voor zakelijke taalcursussen

 • Individueel en intensief
 • Individueel en semi-intensief
 • Individueel gefaseerd
 • Gefaseerde groepstraining
 • Workshop

Lesmethode

 • Effectief door uitvoerige intakeprocedure
 • Lesmateriaal is aangepast aan niveau
 • Gericht op een bepaald aspect binnen je organisatie
 • Gericht op bepaalde taalvaardigheden
 • Praktijkgericht dus direct toepasbaar

Leslocaties

 • ILC - Vlijmen
 • Incompany
 • Online

Je Engelse taal professionaliseren? Informeer naar de diverse lesprogramma's

Ontvang na een persoonlijk intakegesprek een trainingsadvies

Meer info

Binnen en buiten de 'virtual classroom' zakelijk Engels leren

We plannen steeds vaker de taalcursus zakelijk Engels flexibel in voor wat betreft de les locatie. De online contactlesuren worden afgewisseld met fysieke lesuren. In de ‘virtual classrooms’ volg je de maatwerk cursus met je trainer vanachter het beeldscherm. Jouw online taalles gaat inhoudelijk verder waar je met je vorige fysieke les gebleven bent.

zakelijk_Engels_schrijven

Een taalcursus zakelijk Engels gericht op schrijfvaardigheid

Ben je verantwoordelijk voor de zakelijke Engelse communicatie op schrift, besteed hier dan aandacht aan. Professioneel en met de nodige snelheid een zakelijk Engelse email opstellen vergt aandacht. Twijfel je en dubbelcheck je te vaak, denk dan eens aan een individuele cursus zakelijk Engels of volg samen met je collega’s een groepscursus zakelijk Engels. Vooral vanuit het Nederlands kunnen wij heel wat blunders maken. We komen te direct over en dat kan soms uitdraaien tot een totaal verkeerde communicatietoon. Investeer in jezelf of in je organisatie en voorkom een verkeerde indruk.

Info & offerte aanvragen
Presenteren_in_een_andere_taal

De maatwerk cursus zakelijk Engels organiseren we ook voor grotere organisaties

Voor organisaties en bedrijven is het van belang dat binnen een korte tijd, doelen worden behaald. Door onze werkwijze behalen we dan ook een zo groot mogelijk resultaat. We hanteren kleine groepen met een nagenoeg gelijke doelstelling. De nadruk van iedere taalcursus ligt op het persoonlijk contact met de native speaking taaltrainer en het interactieve karakter van de training.

Ter voorbereiding  van de groepstraining zal de trainer door intakegesprekken met de cursisten het instapniveau inschatten en de doelstelling bespreken. Bij het indelen van de groepen wordt ook rekening gehouden met leerstijl, vooropleiding, werkgebied, kennis van andere vreemde talen, functie enz.. Het intakegesprek is een essentieel onderdeel van iedere groepstraining.

Voor bedrijven organiseren wij vanuit onze backoffice maatwerk groepstrainingen vanaf de aanmelding tot en met het uitreiken van de certificaten.

Geef aan waar je naar op zoek bent

De maatwerk cursus zakelijk Engels vanaf het instapniveau A0, ‘absolute beginner’ tot en met het vergevorderde C1 ‘near native’

De taalcursus zakelijk Engels starten we vanaf ieder instapniveau. Na een persoonlijk intakegesprek kan de trainer een inschatting maken van het instapniveau. Om het instapniveau te bepalen passen we het raamwerk van het ERK toe.

Het ERK beschrijft WAT en ook HOE GOED het taalgebruik is: de kwaliteit van je ‘taalbeheersing’. Denk bijvoorbeeld aan grammaticale nauwkeurigheid, vloeiendheid of spelling.

Kwaliteit en zekerheid in het volgen van zakelijke en technische taalcursussen

Virtual Classroom

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk. voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. ILC is een aanbieder met het NRTO-keurmerk. Wij zijn transparant over onze diensten en wij bieden adequate dienstverlening. Wij hebben een professionele omgang met onze klanten.

Wij streven naar een perfecte dienstverlening. Mocht je ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. Een gesprek met de betrokken medewerker of trainer leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je een klacht indienen. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met jou als klant. Jouw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij alleen maar als een kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Presentaties en vergaderingen voorzitten, kennis van interculturele communicatie is een must!

Presenteren in de Engelse taal vergt een gedegen voorbereiding. Het doel van je presentatie is om binnen een bepaalde tijd je publiek te informeren maar vooral te enthousiasmeren over een bepaald onderwerp. Je leert tijdens je maatwerk training zakelijk Engels, gericht op je presentaties, dat je te maken hebt met een lage context cultuur waar direct en expliciet communiceert.

Engels_presentatievoorbereiding

Een Nederlander die op de 'Nederlandse manier' zijn product aan een Amerikaanse delegatie pitched, kan wel eens door de Amerikanen als ongeïnspireerd en weinig overtuigend gezien worden

Je zou dit ‘recht voor zijn raap’ communicatie kunnen noemen, en het zal je ook niet verbazen dat de Nederlandse cultuur laag-context is. Maar ook het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het Engelssprekende deel van Canada, Australië en van Nieuw Zeeland. Het taalgebruik van de Amerikanen is emotioneler en enorm gericht op succes en zelfvertrouwen. Veel meer dan wij dat in Nederland zijn gewend, ten slotte ‘tijd is geld’. Laag-context communiceren betekent dat alle informatie die nodig is om een bericht te kunnen begrijpen opgenomen is in het bericht zelf.

Vraag naar de mogelijkheden

1 op 1 Business Engels

 • Maatwerk taaltraining zakelijk Engels

Iedere training zakelijk Engels is speciaal samengesteld voor de cursist. Zakelijk Engels leren gaat bij ons niet met standaard lesboeken of opgavenboekjes, maar met inhoudelijke en afwisselende lessen en zinvolle opdrachten die stuk voor stuk betrekking hebben op het leerdoel dat jij wilt bereiken.

 • Leer de taal en cultuur van een native speaker

Al onze taaltrainers zijn native speakers. Zij dompelen je onder in de taal én de cultuur van hun land. Door onze één-op-één cursussen en door onze interactieve teamtrainingen leer je de zakelijk Engelse taal, en de cultuur die inherent is aan de taal en het land, op een persoonlijk niveau kennen.

 • Kwalitatieve, professionele lessen dankzij NRTO-keurmerk

ILC is in bezit van het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding geeft de garantie dat iedere taaltraining voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan de daarbij behorende beginselen en regels. Deze beginselen staan in de gedragscodes van de NRTO.

Wie communiceert in een andere taal verlegt per definitie zijn grenzen. Professionals die de taal en cultuur van hun handelspartner begrijpen en spreken hebben een voorsprong.

Wij streven ernaar om je direct ‘onder te dompelen’ in de taal die je gaat leren. Door direct in de doeltaal te spreken merk je dat de drempel om te spreken steeds lager komt te liggen.